View Full Version : ภาพเกมส์ฮิตในอดีตใครจำไดบ้างจากเครื่องเกมส์ Famicom


ohmohm
24-06-2013, 22:28
ดูกระทู้นี้แล้วอาจทำให้ใครหลายคนนึกถึงวันก่อนก่อน เครื่องเกมส์ Famicom
ผมเคยเล่นกับนายเอ็มเป็นประจำ คุณพ่อซื้อมาให้ยังจำได้ สนุกมากมายคิดแล้ว
นึกถึงความสุขในช่วงอายุนั้นจริงๆ ความสุขเล็กๆของเด็กๆจริงๆ


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=7210&stc=1&d=1372087698

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=7211&stc=1&d=1372087698

http://img.ihere.org/uploads/22a27ee50d.gif


http://img.ihere.org/uploads/ab25b3e6ec.png


http://img.ihere.org/uploads/7012ca8244.jpg


http://img.ihere.org/uploads/91853df7a9.jpg


http://img.ihere.org/uploads/c876eb5b6e.jpg


http://img.ihere.org/uploads/2a0c2bc3ac.gif


http://img.ihere.org/uploads/1057b084a3.gif


http://img.ihere.org/uploads/29691fa8c2.jpghttp://img.ihere.org/uploads/09a3e5b847.png


http://img.ihere.org/uploads/5db32bca59.png


http://img.ihere.org/uploads/4c4480ad6c.gif


http://img.ihere.org/uploads/60a5c1cc46.jpghttp://img.ihere.org/uploads/a0bc081923.png


http://img.ihere.org/uploads/0e04fbcd42.png


http://img.ihere.org/uploads/23b1768209.png


http://img.ihere.org/uploads/3d7b39d7ab.pnghttp://img.ihere.org/uploads/160b0aa242.jpg


http://img.ihere.org/uploads/a73d30b3a0.jpg


http://img.ihere.org/uploads/abd604c984.gif


http://img.ihere.org/uploads/897943638e.jpg


http://img.ihere.org/uploads/1fd9699dff.jpg


http://img.ihere.org/uploads/99549a3a19.png


http://img.ihere.org/uploads/14f1dcaa4f.jpg


http://img.ihere.org/uploads/4c41a26119.jpg


http://img.ihere.org/uploads/59c56ff5b3.jpg


http://img.ihere.org/uploads/d361166a13.jpg


http://img.ihere.org/uploads/e9fe411ade.jpg


http://img.ihere.org/uploads/910ac4bb50.jpg


http://img.ihere.org/uploads/db488636a1.jpg


http://img.ihere.org/uploads/da09084d26.jpg


http://img.ihere.org/uploads/f39230b1da.jpg


http://img.ihere.org/uploads/f4867b9b5c.jpg


http://img.ihere.org/uploads/f5893da8ae.png


http://img.ihere.org/uploads/07ca9d5420.gif

http://upload.armuay.com/img/2013-06-20/12-46-41_0.925264.jpg

http://img.ihere.org/uploads/271854915f.jpg

http://img.ihere.org/uploads/ff2045847a.gif

http://img.ihere.org/uploads/b137ba72cc.gif

http://img.ihere.org/uploads/4b7700e317.jpg

http://img.ihere.org/uploads/66284046a3.jpg

http://img.ihere.org/uploads/e43db164d0.png

http://upload.armuay.com/img/2013-06-20/18-02-39_0.746366.png

http://coolrom.com/screenshots/nes/Captain%20Tsubasa%20Vol.%20II%20-%20Super%20Striker%20%282%29.jpg

http://img.ihere.org/uploads/24cd1fdb1d.png

http://img.ihere.org/uploads/97a935e475.png

http://img.ihere.org/uploads/d3c450489a.png

http://img.ihere.org/uploads/5f42f66505.jpg


http://img.ihere.org/uploads/048c90ed8a.jpg

http://img.ihere.org/uploads/851f755b79.jpg

http://img.ihere.org/uploads/c97fecfde8.jpg

http://img.ihere.org/uploads/66f32eb7f0.png (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C-famicom.html)