View Full Version : ไปมาแล้ว!!! ร้านหนังสือการ์ตูนมือสอง 50 เปอร์เซ็นบุ๊คเซ็นเตอร์


ohmohm
25-06-2013, 22:48
50 เปอร์เซ็นบุ๊คเซ็นเตอร์ เป็นร้านขายหนังสือการ์ตูนมือ 2 ในย่านสะพานควาย มันเป็นร้านหนังสือที่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าทุกเล่มขาย 50% เท่านั้นนะครับ งานนี้ร้าน 50 เปอร์เซ็นบุ๊คเซ็นเตอร์ หาง่ายมากครับ อยู่ตรงข้ามบิ๊กซีสะพานความเท่านั้นเอง

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=7215&stc=1&d=1372175022
(http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)
ขอบอกก่อนว่าร้านนี้ 50 เปอร์เซ็นบุ๊คเซ็นเตอร์
เปิดเวลา 9 โมงเช้าทุกวัน เวลาปิดไม่แน่ใจว่าทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่ม

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-50+%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+25-6-13-picture4918-50-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C2.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-50+%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+25-6-13-picture4918-50-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C2.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-50+%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+25-6-13-picture4917-50-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C1.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-50+%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+25-6-13-picture4917-50-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C1.html)

เห็นแล้วอยากเป็นเจ้าของร้าน ถ้าชอบช่วยส่งต่อกันด้วยก๊าบบบบ

บทความต่อไป >>> มหาสนุก การ์ตูนในตำนานอ่านแล้วฮาทุกแล้ม ใครไม่เคยอ่าน แปลก!!!!! (http://board.roigoo.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/6326-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1-%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%81.html)
บทความก่อนหน้า >>> งานคอมมิค-คอน (Comic-Con) เป็นอย่างไรบ้าง California On Comic-Con (http://board.roigoo.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/6287-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99-comic-con-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-california-comic-con.html)

ZAK STUDIO2
26-06-2013, 18:34
โอ้วววเยอะจริงอะไรจริง-*-