View Full Version : สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ ดินแดนที่ไม่เคยเป็นรอง


อับดุล
26-06-2013, 02:08
หากเราจะพูดถึงดินแดนชัยภูมินั้น เราก็มักคิดว่าใกลไปไหม ขอบอกว่าวันนี้เราจะพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิแล้วคุณจะรู้ว่าควรมาท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง อย่างแรกที่คิดถึงคือ มอหินขาว ซึ่งเป็นกลุ่มหินทรายขาวขนาดใหญ่กลางทุ่งหญ้า ซึ่งเป็นความอัศจรรย์ของธรรมชาติยิ่งนักรับรองได้ถึงความอัศจรรย์ใจในความสวยงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นเพื่อให้มนุษย์ได้ชื่นชม นอกจากนั้นก็ยังมีแหล่งอารยธรรมอื่น ๆ ที่น่าไปศึกษาท่องเที่ยว เช่น พระธาตุหนองสามหมื่น ซึ่งสวยงามและเป็นศิลปะในสมัยเก่า ให้เราได้รำลึกถึงอารยธรรมในครั้งโบราณและจินตนาการถึงเรื่องราวที่ผ่านมา ได้ความคลาสสิคไปอีกแบบ รับรองว่าใกล แค่ไหนคือใกล้แน่นอน หากว่าวันนี้คุณกำลังหาทริปเพื่อไปท่องเที่ยวันหยุดขอให้คุณลองเลือกไป ชัยภูมิ

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=7228&stc=1&d=1372223179
(http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4.html)

อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตั้งอยู่ในตำบลนาฝาย ตำบลท่าหินโหม ตำบลห้วยต้อน และตำบลนาเสียว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเทือกเขาภูแลนคา มีเนื้อที่รวมประมาณ 217 ตารางกิโลเมตรอุทยานแห่งชาติตาดโตน
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตั้งอยู่ในตำบลนาฝาย ตำบลท่าหินโหม ตำบลห้วยต้อน และตำบลนาเสียว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเทือกเขาภูแลนคา มีเนื้อที่รวมประมาณ 217 ตารางกิโลเมตรอุทยานแห่งชาติไทรทอง
อุทยานแห่งชาติไทรทอง ครอบคลุมพื้นที่ป่าบนเทือกเขาพังเหย ในอำเภอหนองบัวระเหว เทพสถิต ภักดีชุมพล และหนองบัวแดง มีเนื้อที่ 319 ตารางกิโลเมตร เป็นป่าต้นน้ำลำธารของลำห้วยหลอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล(แล)
อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล) ชาวบ้านเรียกว่าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ตั้งอยู่กลางวงเวียนศูนย์ราชการ ในตัวเมือง ชาวชัยภูมิได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจวัดศิลาอาสน์ ภูพระ
ตั้งอยู่ที่บ้านนาไก่เซา ตำบลนาเสียว ภายในบริเวณวัดมีเพิงผาหินซึ่งมีภาพจำหลักกลุ่มพระพุทธรูป อันเป็นที่มาของชื่อ ภูพระ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านมาช้านาน ปัจจุบันมอหินขาว
มอหินขาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคาตั้งอยู่ที่บ้านวังคำแคน หมู่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง เป็นกลุ่มหินทรายสีขาวขนาดใหญ่กลางทุ่งหญ้าพระธาตุหนองสามหมื่น
พระธาตุหนองสามหมื่น เป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากแห่งหนึ่งของชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่บ้านแก้ง จากตัวเมืองชัยภูมิเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข <พระธาตุกุดจอก
พระธาตุกุดจอก ตั้งอยู่ที่บ้านยางน้อยตำบลบ้านยาง ประกอบด้วยเจดีย์ก่ออิฐ 2 องค์ องค์แรกมีเรือนธาตุกลวงภายในมีพระพุทธรูปหินปูนขนาดใหญ่ และพระพุทธรูปหผาเกิ้ง
เป็นส่วนหนึ่งของภูแลนคา หากเดินทางมาตามเส้นทางชัยภูมิ-หนองบัวแดง จะเห็นหน้าผาสูงริมทางคล้ายพระจันทร์เสี้ยวยื่นออกมา ชาวบ้านจึงเรียกว่า ผาเกิ้ง ซึ่งหมายถึงพระจันทร์ในภาปรางค์กู่
ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว ตำบลในเมือง จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 202 (ชัยภูมิ-บัวใหญ่) ประมาณ 1 กิโลเมตร มีทางแยกขวาเข้าปรางค์กู่ตามทางหลวง 2158 เป็นระยะทางอีก 2 กิโลเมน้ำตกเทพพนา
น้ำตกเทพพนา อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของที่ทำการอุทยานฯ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดกลาง เกิดจากลำห้วยกระโจนที่ไหลจากเทือกเขาพังเหย แบ่งเป็นสามชั้นลน้ำตกเทพประทาน
น้ำตกเทพประทานตั้งอยู่ตำบลบ้านไร่ อยู่ก่อนถึงที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ ๗ กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดกลาง ลักษณะค่อนข้างแบน มีหินขนาดใหญ่เป็นลานกว้างลดหลั่นกันลงไปเป็นชั้ถ้ำแก้ว
จากอำเภอภักดีชุมพลไปทางทิศเหนือ 9 กิโลเมตร ตามทางหลวง 2359 ถึงบ้านซับเจริญมีทางแยกซ้ายไปอีก 5 กิโลเมตร ถ้ำแห่งนี้อยู่ภายในบริเวณวัดถ้ำแก้ว ลักษณะขเขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม)
เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม) ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งพระอำเภอคอนสาร สร้างปิดกั้นลำน้ำพรมบนเทือกเขาขุนพาย ลักษณะเขื่อนเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนกลางเป็นดินเหเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ป่าในเขตอำเภอคอนสาร เกษตรสมบูรณ์ และหนองบัวแดง ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า การเพาะเล