View Full Version : เก็บมาฝาก วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ ครั้งที่ 9 (23 มิถุนายน 2556)


NuRay
26-06-2013, 11:35
วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ คืออะไร คือการวิ่งบนฝั่งแล้วต้องวิ่งข้ามไปบนเกาะด้วย จุดเด่นของการวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ คือ ถ้าใครวิ่งมาช้าน้ำทะเลจะขึ้นสูงจะวิ่งข้ามสู่เกาะได้ยากขึ้นมากกว่าคนที่มาช่วงแรกนั่นเอง ขอบคุณภาพจาก oknation ด้วยยย ชอบๆๆ

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=7223&stc=1&d=1372221270

http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201306/25/645818a0a.jpg
http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201306/25/645814eb6.jpg
http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201306/25/64581ddf5.jpg
http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201306/25/645814206.jpg
http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201306/25/64581087e.jpg
http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201306/25/645816223.jpg
http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201306/25/6458154d4.jpg
http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201306/25/645814a4a.jpg
http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201306/25/64581ab17.jpg
http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201306/25/645812b91.jpg
http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201306/25/64581ca13.jpg
http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201306/25/6458106ac.jpg
http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201306/25/645818039.jpg
http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201306/25/64581753e.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C.html)

ที่มา oknation.net/blog/prakim2013/2013/06/25/entry-1