View Full Version : สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ ไปยอยศพระลอกันดีกว่า


อับดุล
26-06-2013, 20:44
แพร่ (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88.html) นึกถึงเพลงยอยศพระลอเสียแล้ว เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับพระลอ พระเพื่อน พระแพง ในอุธยานลิลิตพระลอ จ.แพร่ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรัก และมีประติมากรรมของทั้งสามตั้งอยู่ นอกจากนี้แพร่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่น่าสนใจ น้ำตกห้วยโรง เป็นน้ำตกที่มีความงามไม่แพ้ที่ใดในโลก เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มารับกลิ่นอายธรรมชาติได้เป็นอย่างดี อุทยานแห่งชาติแม่ยมก็เป็นอีกที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวแวะเวียนกันไปไม่ขาดสาย ได้อารมณ์ป่าชื้น เหมือนเข้าไปอยู่ในโลกทีสงบกับธรรมชาติมาก ๆ และอย่าลืมแวะไปสักการะ วัดหลวง เป็นวัดที่สร้างขึ้นพร้อมเมืองแพร่ ซึ่งเก่าแก่และทรงคุณค่ามาก ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่อีกมากมายที่รอให้คุณได้ไปสัมผัสและผ่อนคลายกับบรรยากาศเมืองเหนือ

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=7267&stc=1&d=1372351598 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88.html)


http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifอุทยานลิลิตพระลอ
Rating : 9/10
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในวรรณคดีอุทยานวรรณคดีลิลิตพระลอ อนุสรณ์สถานแห่งความรัก พระลอ พระเพื่อน พระแพง ในอุทยานลิลิตพระลอ นอกจากนี้ยังมีการสร้างจุดสนใจต่างๆตามเหตุการณ์สำคัญในวรรณคดีลิลิตพระลอรวม 13 แห่ง ไว้อีกด้วย


http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifม่อนเสาหินพิศวง
Rating : 9/10
ม่อนเสาหินพิศวง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อัศจรรย์แห่งใหม่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อปี 2552 สถานที่ตั้งบ้านนาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ ห่างจาก สถานีตำรวจภูธรนาพูน 8 กิโลเมตร


http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifวัดพระธาตุช่อแฮ
Rating : 7.5/10
วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ พระธาตุช่อแฮ เป็นวัดที่ประดิษฐานองค์พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่และเป็นที่บรรจุเส้นพระเกศาของพระพุทธเจ้าอีกด้วย


http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifน้ำตกห้วยโรง
Rating : 10/10
น้ำตกห้วยโรงเป็นที่พักผ่อนและชมความงามของน้ำตกที่มี 2ชั้น สภาพโดยรอบเป็นป่าโปร่งร่มรื่นน้ำตกห้วยโรงแห่งนี้มี น้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีีจึงเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าไปเที่ยวชมได้อย่างเต็ม ภาคภูมิว่าน้ำตกห้วยโรงจังหวัดแพร่มีความสวยงามไม่แพ้น้ำตก


http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม
Rating : 8/10
วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพราะได้รวมยอดงานศิลปะ และจำลองงานศิลป์ชั้นยอดของล้านนา จากหลายแหล่งหลายจังหวัดทั้งในไทยและสิบสองปันนาในมณฑลยูนนานของจีน มารวมไว้ในที่เดียว


http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifอุทยานแห่งชาติแม่ยม
Rating : 10/10
อุทยานแห่งชาติแม่ยมเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเที่ยวไม่ขาดสายซึ่งมีขนาดสูงใหญ่งดงามมาก นับได้ว่าเป็นตัวแทนป่าไม้สักของภาคเหนือได้อย่างดียิ่ง รวมทั้งไม้ที่มีค่าต่างๆ จำนวนมาก และทิวทัศน์ที่สวยงาม


http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifถ้ำผานางคอย
Rating : 8/10
การท่องเที่ยวถ้ำผานางคอย อยู่ที่บ้านผาหมู อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นถ้ำธรรมชาติขนาดใหญ่นี้มีความสวยงามมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า ถ้ำนางคอยปัจจุบันจึ่งมักนิยมเรียกว่า ถ้ำผานางคอยบริเวณกลางถ้ำมีหินงอกขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายผู้หญิงอุ้มลูกไว้ในอ้อมแขน


http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง
Rating : 10/10
อุทยานแห่งชาติดอยผากลองเป็นสถานที่แนะนำให้ลองได้เที่ยวกันเพราะเป็นแหลงต้นน้ำขอแม่น้ำยม จุดเด่นคือ ภูเขาหินปะการัง หรือร่องหินแตก ซึ่งเกิดจากการบุบและเคลื่อนตัวของผิวโลกเป็นพื้นที่ที่มีทัศนียภาพสวยงาม มหัศจรรย์แปลกตาแก่ผู้พบเห็น


http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
Rating : 9/10
สถานทีท่องเที่ยวที่อยากให้ทุกคนได้เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจังหวัดแพร่ มีสภาพป่าเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทิวทัศน์และน้ำตกสวยงามหลายแห่ง


http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
Rating : 7/10
เที่ยวชมพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดแพร่ ที่นี้เลย วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารจัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวแพร่ ในวัดมีเจดีย์มิ่งเมือง และเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี อันเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง


http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifแก่งเสือเต้น
Rating : 7/10
อยากไปเที่ยวไหนสักแห่ง ลองไปที่นีแก่งเสือเต้น แล้วจะพบกับความประทับใจ ซึ่งเป็นเกาะแก่งธรรมชาติในแม่น้ำยม และยังมีลักษณะของหินธรรมชาติก้อนหนึ่งในแก่งแห่งนี้ มีลักษณะคล้ายรอยเท้าเสือปรากฏอยู่ ด้วย


http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifวัดหลวง
Rating : 7.5/10
วัดหลวงเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมือง แพร่ หรือกล่าวอีกอย่างว่าเป็นวัดแรกของจังหวัดแพร่ และเป็นที่เก็บรวบรวมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านมากมายเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองแพร่


http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifน้ำตกแม่เกิ๋ง
Rating : 7.5/10
น้ำตกแม่เกิ๋งซึ่งเป็นที่รู้จักและสนใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม คือน้ำตกแม่เกิ๋งหลวงพื้นที่หมู่บ้านที่ตั้งอยู่รอบๆพื้นที่ป่าอันเป็นแหล่ง กำเนิดของน้ำตกแม่เกิ๋ง เป็นหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยง คำว่า แม่เกิ๋งเป็นภาษากะเหรี่ยงหมายถึงขั้นบันได ลักษณะของน้ำ


http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifน้ำตกซาววา
Rating : 7.5/10
น้ำตกซาววาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถสัมผัสและชมความงดงามของน้ำตกซาววาได้ตลอดทั้งปีท่านจะนั่งชมความงดงามและสัมผัสความชุ่มฉ่ำของสายน้ำตก บริเวณลานหินธรรมชาติ บริเวณน้ำตกอย่างใกล้ชิด

ที่มา hoteldirect.in.th