View Full Version : เกาะช้างรีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดตราด ดีไหมน่าพักไหม อ่านเลย!!!


ohmohm
27-06-2013, 01:42
เรียนกันตามตรงว่าผมไม่สามารถพักที่โรงแรมเกาะช้างรีสอร์ท แอนด์ สปา (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B2.html) นี้ได้
ถ้าหากไม่มีบัตรกำนัลพักฟรีนั่นละครับ ด้วยราคาที่พักของที่นี่ ถ้าจำไม่ผิดราคาของ
ห้องผมอยู่ที่ 2900 บาท แต่ผมพักฟรี แต่......ก็เกิดเรื่องสยองขึ้น

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=7241&stc=1&d=1372271947 (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97+%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C+%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B2+26-6-13-picture4941-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%871.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97+%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C+%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B2+26-6-13-picture4941-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%871.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97+%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C+%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B2+26-6-13-picture4941-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%871.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97+%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C+%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B2+26-6-13-picture4942-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%872.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97+%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C+%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B2+26-6-13-picture4942-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%872.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97+%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C+%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B2+26-6-13-picture4943-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%872-1.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97+%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C+%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B2+26-6-13-picture4943-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%872-1.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97+%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C+%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B2+26-6-13-picture4944-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%873.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97+%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C+%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B2+26-6-13-picture4944-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%873.html)

-เกาะช้างรีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นโรงแรมโบราณมากมาก
-เกาะช้างรีสอร์ท แอนด์ สปา หลายๆอย่างเก่ามากมาก
-ไม่สงสัยเลยว่าทำไมมีฝรั่งมาบ่นใน Agoda เยอะเยาะ ฮิฮิ
วิเคราะห์ น่าจะเป็นโรงแรมที่มีการเปลี่ยนมือ และมีผู้ถือหุ้นหลายคน
เพราะถ้าคนทำที่รักโรงแรมจริงคงไม่อยากเห็นภาพแบบนี้แน่