View Full Version : โรงพยาบาลของเอกชนที่รับบัตรประกันสังคม (เฉพาะในกรุงเทพเท่านั้นเน้อ)


ohmohm
27-06-2013, 13:37
โรงพยาบาลของเอกชน (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99.html)ที่รับบัตรประกันสังคม มีเยอะจริงๆท่าน พนักงานอ๊อฟฟิศ
อย่างผมผมกินเงินเดือน ต้องเลือกประกันสังคมเลือกโรงพยาบาลเอกชนก็ดีครับ
บริการดีมากมายกว่าโรงพยาบาลรัฐ ลองมาดูก่อนเผื่อเลือกครับผมใครอยากไปเลือก
โรงพยาบาลของเอกชนที่รับบัตรประกันสังคมอันไหนเอาเลย เฉพาะในกรุงเทพเท่านั้น

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=7244&stc=1&d=1372315035 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99.html)


โรงพยาบาลเดชา
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์สุขาภิบาล 3
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์บางแค
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์รัตนาธิเบศ
โรงพยาบาล บางนา 1
โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียลพหลโยธิน
โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียลโชคชัย 4
โรงพยาบาล บางไผ่
โรงพยาบาลคามิลเลียน
โรงพยาบาลบางมด 1
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
โรงพยาบาลยันฮี
โรงพยาบาลศิครินทร์
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ประชาชื่น
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1
โรงพยาบาลกรุงธน 2
โรงพยาบาลลาดพร้าว
โรงพยาบาลมเหสักข์
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
โรงพยาบาลนวมินทร์
โรงพยาบาลนวมินทร์ 2
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
โรงพยาบาลเพชรเวช
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
โรงพยาบาลสายไหม
โรงพยาบาลวิภาราม
โรงพยาบาลหัวเฉียว