View Full Version : รถหรูในเมืองไทย ประเทศไทย มีจริง!!! ดูก็รู้ว่าราคาแพง


ohmohm
30-06-2013, 14:56
นานๆครั้งจะได้เห็นรถหรูในเมืองไทย ผมเห็นแล้วตกใจเลยครับ
ตกใจอะไรละ ตกใจในความสวยงามของตัวรถนะสิครับ งามแท้
ท้งไฟ ทั้งผิว รูปทรง ประเทศไทยมีรถงามๆแบบนี้ไม่มากมาย

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=7314&stc=1&d=1372578848 (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+28-6-13-picture5013-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A22.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+28-6-13-picture5013-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A22.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+28-6-13-picture5013-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A22.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+28-6-13-picture5014-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A23.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+28-6-13-picture5014-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A23.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+28-6-13-picture5012-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A21.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+28-6-13-picture5012-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A21.html)

คันนี้ยี่ห้อ Lotus คงซื้อใน Lotus ราคาแพงแน่นอน ถ้าใครเห็น
แล้วได้ยินเสียงต้องประทับใจทุกคนอย่างแน่นอนครับ สังเกตุแสงครับ
สะท้อนดีมากมาก อิอิ