View Full Version : เทคนิคการเขียนแนะนําตัวภาษาอังกฤษเพือสัมภาษณ์งาน


อับดุล
30-06-2013, 20:46
การสมัครงานถือเป็นก้าวแรกของการพึ่งตนเอง และการพยายามยืนด้วยตนเองให้ได้ การสมัครงานจึงสำคัญมากและการเลือกหน่วยงานที่เราจะไปสมัครเพื่อร่วมงานก็สำคัญไม่แพ้กัน หากเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือก็จำเป็นต้องมีภาษาอังกฤษมาเกี่ยวข้องกับกระบวนการสมัครงาน และสัมภาษณ์งานอย่างแน่นอน การสัมภาษณ์งานนั้นถือได้ว่าเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่หน่วยงานจะดูคนที่มาสมัครเพื่อร่วมงาน วันนี้เราจะพาคุณไปดูเทคนิคการเขียนแนะนําตัวภาษาอังกฤษเพือสัมภาษณ์งานกัน เพราะหากผู้สัมภาษณ์ต้องการสัมภาษณ์เราเป็นภาษาอังกฤษเราเองก็ควรที่จะตอบออกไปแบบฉะฉานเพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพของตัวเราว่าทำไมเขาควรรับเราเข้าร่วมงาน หากเรามีการเตรียมพร้อมที่ดีรับรองว่าตำแหน่งงานที่เราสมัครไปคงไม่ใกลเกินเอื้อม

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=7343&stc=1&d=1372654555 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html)สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ การแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์
ในการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ สิ่งแรกที่ผู้สัมภาษณ์งานมักให้คุณทำคือ การแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ วันนี้แอดมินมีตัวอย่างการสัมภาษณ์งานแบบย่อ ๆ พร้อมคำศัพท์ที่ใช้ในการสมัครงานมาฝาก โดยเริ่มจากการทักทาย บอกชื่อของคุณ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ต่าง ๆ ของคุณที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร รวมถึงบอกเหตุผลที่คุณสมัครงานนี้ตามตัวอย่างการแนะนำตัวดังต่อไปนี้
ตัวอย่างคำถาม ? คำตอบ การสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
Q: Please tell me about yourself briefly.
A: My name is ? I have graduated from?University in the faculty of?
ถาม : ช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณย่อๆ หน่อยสิ
ตอบ : ดิฉันชื่อ?ได้รับปริญญาจาก?คณะ?
????????????????????????????
Q: What are your future plans?
A: I want to get a good job that can give me security and permanent income.
ถาม : คุณมีแผนการณ์อะไรในอนาคตบ้าง
ตอบ : ดิฉันอยากมีงานดีๆ ทำงานซึ่งมีความปลอดภัย และรายได้แน่นอน
????????????????????????????
Q: Why did you choose this type of job?
A: Because I feel I am suited to this type of work, and I am sure I will enjoy it very much.
ถาม : ทำไมคุณจึงเลือกงานประเภทนี้
ตอบ : เพราะว่าดิฉันรู้สึกว่า ดิฉันเหมาะกับงานประเภทนี้ และดิฉันมีความมั่นใจว่า ดิฉันจะชอบมันมากด้วย
????????????????????????????
Q:What do you know about our company? Why are you interested in working for us?
A:Your company has a good reputation, it is well-established and has good management, I have also heard your company gives an opportunity for advancement to its employees. That is the reason why I want to work with you.
ถาม : คุณรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทเราบ้าง ทำไมคุณจึงตัดสินใจที่จะทำงานกับเรา
ตอบ : เพราะบริษัทของคุณมีชื่อเสียงดี มั่นคงและมีการบริหารดี ดิฉันยังทราบมาอีกว่า บริษัทของคุณเปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้า นี่คือเหตุผลที่ดิฉันอยากทำงานกับคุณ
????????????????????????????
Q:What qualities do you need to make you successful in your work?
A:I must be sincere, hard-working, determined to succeed, enthusiastic to learn new things, open-minded and highly responsible.
ถาม : คุณต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ในการทำงานให้สำเร็จ
ตอบ : ดิฉันก็ต้องซื่อสัตย์ ทำงานหนัก มีความตั้งใจที่จะทำงานให้สำเร็จกระตือรือร้นที่จะเรียนสิ่งใหม่ๆ ใจกว้าง และมีความรับผิดชอบสูง
????????????????????????????
Q:Are you interested in sports? What type of games do you like to play?
A:Yes, I am. I like to play football, badminton, table tennis and swimming.
ถาม : คุณสนใจเรื่องกีฬาไหม คุณชอบเล่นกีฬาประเภทไหน
ตอบ : ค่ะ ดิฉันชอบเล่นฟุตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และว่ายน้ำ
????????????????????????????
Q:What is your aim in life?
A:My aim in life is to be promoted to higher positions with better pay.
ถาม : คุณมีเป้าหมายอะไรในชีวิตของคุณ
ตอบ : เป้าหมายในชีวิตของดิฉันก็คือ ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งสูงๆขึ้นไป พร้อมกับเงินเดือนดีๆ
????????????????????????????
Q:Do you like to work alone or with other people? Why?
A:I like to work with others, because I can exchange views and ideas which may be useful in my work.
ถาม : คุณชอบทำงานคนเดียว หรือกับคนอื่นๆ เพราะเหตุใด
ตอบ : ดิฉันชอบทำงานกับคนอื่นๆ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่องานของดิฉันได้
????????????????????????????
Q:How do you spend your free time?
A:I read books, newspapers and watch news on TV, otherwise I go swimming with my friends.
ถาม : คุณใช้เวลาว่างของคุณอย่างไร
ตอบ : ดิฉันอ่านหนังสือ หนังสือพิมพ์ ดูข่าวทางทีวี หรือไม่ก็ไปว่ายน้ำกับเพื่อนๆ
????????????????????????????
Q:Do you have the patience to accept advice from other people without loosing your temper? Why?
A:Of course, I do. Because some advice can be very useful for our improvement.
ถาม : คุณมีความอดทนที่จะรับคำแนะนำของคนอื่น โดยไม่ทำให้อารมณ์เสียหรือไม่ เพราะเหตุใด
ตอบ : แน่นอน เพราะว่าคำแนะนำบางอย่าง อาจมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงตัวเราเองได้มาก
????????????????????????????
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน
application การสมัครงาน
apply สมัครงาน
attitude ทัศนคติ
benefit ผลประโยชน์
career อาชีพ
classifieds/ calssified advertisements ประกาศรับสมัครงาน
deductions การหักเงิน
experience ประสบการณ์
fire ไล่ออก
fringe benefits สวัสดิการอื่นๆนอกเหนือเงินเดือน
goal เป้าหมาย
income tax ภาษีเงินได้
interviewee ผู้สัมภาษณื
interviewer ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์
minimum wage ค่าแรงขั้นต่ำ
network เส้นสาย
net pay รายได้สุทธิ
part time / full time job งานนอกเวลา / งานเต็มเวลา
pension บำนาญ
position ตำแหน่ง
qualification คุุณสมบัติ
reference แหล่งอ้างอิง
resume / CV ประวัติย่อ
salary เงินเดือน
skill ทักษะด้านต่างๆ
welfare สวัสดิการสังคม
เครดิต : bkkresume.com