View Full Version : เอกยุทธ อัญชันบุตร การ์ตูนเปิดเผยความจริงในคดีนี้


NuRay
03-07-2013, 10:22
เอกยุทธ อัญชันบุตร การ์ตูนเปิดเผยความจริงในคดีนี้
ขอบคุณ manager คะที่นำเสนอส่วนนี้ คดีของคุณเอกยุทธ อัญชันบุตร เสนอออกมา
ในรูปแบบของการ์ตูนแล้วทำให้เข้าใจมากขึ้นจริงๆ แต่แรงจูงใจยังน่าจะมีอะไรอีกเยอะ

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=7367&stc=1&d=1372821630


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=7368&stc=1&d=1372821630<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="body" align="left" valign="baseline">

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446803</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446804</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446805</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446806</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446807</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446808</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446809</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446810</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446811</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446812</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446813</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446814</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446815</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446816</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446817</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446818</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446819</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446820</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446821</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446822</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446823</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446824</center>

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> ตามคำให้การของนายสันติภาพ เพ็งด้วง หรือ บอล

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446825</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446826</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446827</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446828</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446829</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446830</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446831</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446832</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446833</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446834</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446835</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446836</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446837</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446838</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446839</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446840</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446841</center>

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> ตามคำให้การของนายสุทธิพงศ์ พิมพิสาร หรือ เบิ้ม

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446842</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446843</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446844</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446845</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446846</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446847</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446848</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446849</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446850</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446851</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446852</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446853</center>

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> ข้อสังเกตจากทนายสุวัตร อภัยภักดิ์

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446854</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446855</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446856</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446857</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446858</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446859</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446860</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446861</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446862</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446863</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446864</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446865</center>

<center>http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=556000008446866


ทีมงานการ์ตูน ASTVผู้จัดการ ได้จัดทำ Story Borad ฉบับการ์ตูนลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการตายของ นายเอกยุทธ อัญชันบุตร ซึ่งยังมีข้อแคลงใจในหลายเรื่องจึงแยกออกมาเป็นประเด็นตามลำดับ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจมากขึ้น ทั้งนี้ ล่าสุด นายแพทย์จากสถาบันนิติเวช ได้ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่องประเด็นการเสียชีวิตของนายเอกยุทธ โดยระบุผลชันสูตรศพยืนยันพบบาดแผลในตัวเอกยุทธ 8 ตำแหน่ง พร้อมชี้ว่านายเอกยุทธไม่ได้ถูกเชือกรองเท้ารัดคอตายตามคำให้การของผู้ต้องหา แต่เป็นการถูกล็อกจากด้านหลังทางขวาด้วยท่าพิเศษ

</center></td></tr></tbody></table> (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3.html)