View Full Version : ภาษาใต้พาฮา วันนี้พบกับคำว่า "เร่อคาด"


ohmohm
05-07-2013, 14:48
ภาษาใต้พาฮา วันนี้พบกับคำว่า "เร่อคาด"

ภาษากลางอาจจะมีคำด่าแบบซอฟๆอย่างคำว่า กาก หรือคำอื่นๆ
ภาษาใต้ก็มีเช่นกันครับ กับคำว่า "เร่อคาด" ไม่ใช่มาริโอ เมาเร่อนะครับ

รูปประโยคเช่น
นาย ก : เร่อคาด ทำไมทำแบบนั้น

ความหมายคือ ไม่น่าทำอะไรแบบนี้ ทำไม่คิด ทำไม่ถูกใจคนที่พูด
เร่อคาดถือว่าเป็นคำคลาสสิกอีกคำหนึ่ง ใช้ได้หลายแบบสุด

http://board.roigoo.com/attachments/1933d1330831624-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%992.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99.html)

ตอนก่อนๆ
ภาษาใต้พาฮา วันนี้พบกับคำว่า "มาแต่สวน" (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/6407-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.html)