View Full Version : แบบฝึกคำเป็นคำตาย เสริมทักษะเรื่องคำ ม.3


อับดุล
07-07-2013, 02:44
ภาษาไทย เป็นภาษาประจำชาติไทย ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากปัจจุบันนี้การใช้ภาษาไทยของวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีคำใหม่ ๆ ที่ผู้ใหญ่ฟังแล้วอาจเป็นลมล้มพับไปทันทีได้ ศัพท์ใหม่ ๆ ทุกวันนี้ไม่ได้ไพเราะเหมือนเช่นภาษาไทยเมื่อครั้งอดีต ซึ่งส่อถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและเอกลักษณ์ของชาวไทย หากเราร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่แทนภาษาวิบัติเช่น จุงเบย ฟิน มันก็คงดีกว่าการที่เรามาใช้คำเหล่านั้น ซึ่งหากนำมาใช้ในทางการแล้วจะส่อให้เห็นว่าเราเป็นคนไม่ได้เรื่องและดูบุคคลิกไม่ดีอีกด้วย วันนนี้เราจะพาไปทำแบบแบบฝึกคำเป็นคำตาย เสริมทักษะเรื่องคำ ม.3 กันเพื่อหวนระลึกและฝึกปรือทักษะทางภาษาประจำชาติของเรา รับรองว่าจะทำให้เราเป็นบุคคลตัวอย่างของคนรุ่นหลังที่ดีเป็นแน่

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=7412&stc=1&d=1373177077 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2.html)

1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

1. อักษรต่ำคำตายเสียงสั้นพื้นเสียงเป็นเสียงตรี

2. อักษรต่ำคำตายเสียงสั้นใส่รูปวรรณยุกต์เอกเป็นเสียงเอก

3. อักษรสูงคำเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ

4. อักษรกลางคำเป็นและคำตายผันได้ครบทั้ง 5 เสียง

2. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ สามัญ เอก โท ตามลำดับ

1. ตาม หา พ่อ

2. หา พ่อ แม่

3. วัด ฝั่ง โน้น

4. โคลน ติด ข้อ

3. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ โท ตรี โท ตรี ตามลำดับ

1. แม่ ป้า ว่า โม้

2. โก้ ไม่รู้เรื่อง

3. ว่า พบ ส้ม จี๊ด

4. เยื้อง ย่าง ด้าน หน้า

4. ข้อใดบอกเสียงวรรณยุกต์ของคำต่อไปนี้ถูกต้อง "วาดภาพน้ำตกหรือ"

1. สามัญสามัญโทสามัญสามัญ

2. สามัญสามัญตรีเอกจัตวา

3. โทโทโทสามัญจัตวา

4. โทโทตรีเอกจัตวา

5. ข้อใดบอกเสียงวรรณยุกต์ของคำต่อไปนี้ถูกต้อง "ถูกเขาย่ำยีรึ"

1. สามัญ จัตวา เอก สามัญ สามัญ

2. สามัญ จัตวา โท สามัญ ตรี

3. เอก จัตวา เอก สามัญ ตรี

4. เอก จัตวา โท สามัญ ตรี

6. ข้อใดบอกเสียงวรรณยุกต์ของคำต่อไปนี้ถูกต้อง "ซื้อแฟ้บฝากพี่ช้าง"

1. ตรี ตรี เอก โท ตรี

2. ตรี โท สามัญ โท ตรี

3. โท โท สามัญ โท ตรี

4. ตรี ตรี สามัญ โท ตรี

7. ข้อใดบอกเสียงวรรณยุกต์ของคำต่อไปนี้ถูกต้อง นุชกับนาถถูกน็อค

1. สามัญ สามัญ สามัญ สามัญ สามัญ

2. ตรี เอก โท เอก ตรี

3. เอก เอก เอก เอก ตรี

4. เอก เอก โท เอก โท

8. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ตามลำดับต่อไปนี้ สามัญ เอก โท ตรี จัตวา

1. พลชาติชายร้องหา

2. พันจ่าฟ้องนายก

3. พลเอกลาภนัดหมาย

4. พลชาญท่านรู้จัก

9. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ตามลำดับต่อไปนี้ จัตวา ตรี โท เอก สามัญ

1. สาวร้องไห้ขาดใจ

2. ไหนพูดใหม่ทีสิ

3. หวีเล็กนี้ของใคร

4. ไหลลดเลี้ยวเหลี่ยมเขา

10. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ตามลำดับต่อไปนี้ ตรี ตรี ตรี เอก โท

1. เลิกนัดกับนุชนะ

2. นัทรักพุดจีบจ้ะ

3. เชือกมัดหมดอีกแล้ว

4. แคล้วคลาดฟาดหมดเคราะห์

ที่มา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (http://www.st.ac.th/)