View Full Version : วัฏจักรของผีเสื้อ ไหม และกลางคืน ภาษาไทยไม่ใช่อังกฤษ


อับดุล
08-07-2013, 02:37
ผีเสื้อ เป็นตัวแทนของความสวยงาม และบางครั้งก็ถูกเปรียบเปรยกับผู้หญิงที่สวย คงเพราะลวดลายและสีสันที่สวยงามตามธรรมชาติทำให้ผีเสื้อเป็นสัญลักษณ์ในการเปรียบเปรย วันนี้เราจะนำเสนอวัฏจักรของผีเสื้อ ไหม และกลางคืน จริง ๆ แล้วผีเสื้อคือสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อย่างยิ่ง แต่น่าเศร้าที่วงจรชีวิตของมันสั้นยิ่งนัก ทุกวันนี้ธรรมชาติถูกทำลายไป เราพบเห็นผีเสื้อได้น้อยลงมาก แต่ในถิ่นที่ยังคงมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เราจะพบเห็นผีเสื้อนานาชนิด นอกจากนี้ยังมีสวนผีเสื้อที่มนุษย์สร้างขี้นให้เราได้ไปเที่ยวชมพักผ่อนจิตใจ ไปกับความงามจากธรรมชาติ ชีวิตน้อย ๆ ที่จรรโลงสีสันอันสวยงามให้แก่โลกที่เร่งรีบของเรา หากเรามีโอกาศได้พบผีเสื้อก็ขอให้ชื่นชมกับความงามของมันอย่างมีความสุข

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=7422&stc=1&d=1373247382 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD.html)


วัฏจักรของไหม
T_HLrPmYkmE

วัฏจักรของผีเสื้อ
hIyHowuM0Pw

วัฏจักรของผีเสื้อกลางคืน
GOAwzKexqqg