View Full Version : รวมภาพเกมส์ปลูกผักแบบไทยๆ ใครอยากเป็นชาวนาทางนี้


อับดุล
09-07-2013, 23:35
ปัจจุบันมีเกมส์หลากหลายมากมายให้คนที่หัวใจรักการเล่นเกมส์ได้เลือกสรร ใครชอบแบบไหน ชอบแนวใดก็เลือกเล่นได้ตามความต้องการ จากหลาย ๆ ค่ายผู้ผลิตเกมส์ วันนี้เราขอเสนอเกมส์แนวไทย ๆ ที่คิดว่าทุกคนคงชอบรวมภาพเกมส์ปลูกผักแบบไทยๆ ใครอยากเป็นชาวนาทางนี้ เกมส์ปลูกผัก เป็นเกมส์ที่ยิ่งเล่นยิ่งเพลิน เล่นได้เรื่อย ๆ หากมีเวลา และยังทำให้เรามีความรับผิดชอบต่อตัวละครและฟาร์มของเราด้วย เกมส์ปลูกผักของคนไทยคงยกให้ ข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของประเทศเรา หากเพื่อน ๆ เบื่อเกมส์ของฝรั่ง หันกลับมาเล่นเกมส์ปลูกผักของไทย ปลูกข้าว ใส่อารมณ์เป็นชาวนา รับรองรักประเทศไทยแน่นอน นอกจากภาพจะสวยแล้วยังมีฟังชั่นอื่น ๆ ที่น่าค้นหา ได้กลิ่นไอบรรยากาศท้องทุ่ง ว่าแล้วพวกเรามา ปลูกข้าวกันเถอะ

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%86+9-7-13-picture5100-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%861.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%86+9-7-13-picture5100-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%861.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%86+9-7-13-picture5101-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%862.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%86+9-7-13-picture5101-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%862.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%86+9-7-13-picture5102-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%863.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%86+9-7-13-picture5102-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%863.html)

"รวมภาพเกมส์ปลูกผักแบบไทยๆ
ใครอยากเป็นชาวนาทางนี้"oAc-qQDB9wM