View Full Version : สนามบินดอนเมือง มุมสวยๆถ่ายยากๆจากสนามบินในประเทศและ Low-Cost (+แผนที่)


ohmohm
11-07-2013, 02:47
สนามบินดอนเมือง มุมสวยๆถ่ายยากๆจากสนามบินในประเทศและ Low-Cost (+แผนที่)
ถ่ายภาพสวยๆของสนามบินดอนเมือง (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)เก็บมาฝากครับ บางคนอาจจะไม่ค่อยเห็นมุมเงียบสงบของ
สนามบินดอนเมือง ที่เป็นสนามบินในประเทศและพวก Low-Cost บินประเทศต่างๆในเที่ยวบิน
ราคาถูก วันนี้มีแผนที่แถมให้ด้วยครับ เงียบสงบ ไม่มีรภซักคัน ตอนนั้นถ่ายเวลา 7.30 น.

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87+10-7-13-picture5111-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%872.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87+10-7-13-picture5111-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%872.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87+10-7-13-picture5110-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%871.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87+10-7-13-picture5110-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%871.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87+10-7-13-picture5112-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88.jpg (http://board.roigoo.com/board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%94%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%B7%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%87+10-7-13-picture5112-%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%94%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%B7%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%87-%C3%A0%C2%B9%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%9C%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%B5%C3%A0%C2%B9%C2%88.html)
มุมถ่ายภาพครับ ตรงตัวเลข 31 นะครับ จุดน้ำเงินนั้นรถผม
มันขับเลยไปแล้ว จุดมันเลยอยู่ตรงนั้น 5555555555