View Full Version : ตอน3 มุ่งสู่ฝันละเมอพิชิตวัยโจ๋ (ตอนจบ)


bankbcool
11-07-2013, 06:51
จบบริบูรณ์แล้วครับ กับมหากาพย์การ์ตูนฟุตบอลฮาสุดติ่ง ค๊าบพี่น้อง สำหรับการ์ตูนตอนนี้ก็ได้ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วจนได้ ดีใจจริงๆ ผับผ่าให้ตายเหอะ คิดว่าการ์ตูนเรื่องต่อไปก็คงเป็นการ์ตูนรักแนวเดิมอีกเช่นเคย เตรียมพล็อตเรื่องไว้แล้ว คงจะวาดไปเรื่อยๆไม่รีบร้อน ไว้วาดเสร็จแล้วจะเอามาโชว์เด้อ ตอนนี้ก็ไปอ่านการ์ตูนตอนจบตอนนี้ไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะ ติชมกันได้ตามอัธยาศัย........

ย้อนหลัง:::::
มุ่งสู่ฝันละเมอพิชิตวัยโจ๋ ตอน1 (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/6183-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%991.html)
มุ่งสู่ฝันละเมอพิชิตวัยโจ๋ ตอนที่2 (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/6281-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%882-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5+11-7-13-picture5113-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B1.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5+11-7-13-picture5113-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B1.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5+11-7-13-picture5114-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B2.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5+11-7-13-picture5114-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B2.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5+11-7-13-picture5115-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B3.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5+11-7-13-picture5115-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B3.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5+11-7-13-picture5116-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B4.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5+11-7-13-picture5116-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B4.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5+11-7-13-picture5117-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B5.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5+11-7-13-picture5117-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B5.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5+11-7-13-picture5118-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B6.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5+11-7-13-picture5118-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B6.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5+11-7-13-picture5119-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B7.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5+11-7-13-picture5119-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B7.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5+11-7-13-picture5120-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B8.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5+11-7-13-picture5120-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B8.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5+11-7-13-picture5121-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B9.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5+11-7-13-picture5121-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B9.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5+11-7-13-picture5122-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B10.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5+11-7-13-picture5122-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B10.html)


คุยกันท้ายเรื่อง
อะฮ่า อะฮ่า สำหรับตอนจบตอนนี้ก็ได้มีตัวละครของทีมรวมดาราเกิดขึ้นอีกหลายตัวเลยทีเดียว มาเริ่มที่คนนี้เลยละกัน กุนซือของทีมรวมดาราซึ่งก็คือ ท่าน เซอร์ อเล็กส์ เฟอร์กูสัน เป็นผู้จัดการทีมมากฝีมือที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอล ซึ่งแม้ว่าในเรื่องจะคุมทีมแพ้ แต่ในเรื่องจริงเค้าสามารถพาทีม แมนฯยู กวาดแชมป์มาได้อย่างมากมาย และถ้าจำไม่ผิดก็แทบจะทุกถ้วยในยุโรป รายต่อมาก็คือ ศิลปินลูกหนัง เอริค คันโตน่า รายนี้ถือเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่มาก ของทีมแมนฯยูไนเต็ด น่าจะเป็นนักเตะคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการทำให้ ยูไนเต็ดกลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งในเกาะอังกฤษ เป็นนักเตะที่เก่งคนหนึ่ง แต่เสียในเรื่องการควบคุมอารมณ์ สมกับฉายาศิลปินลูกหนัง คนต่อมานี้คือ หลุยส์ ฟิโก้ นักเตะมากฝีเท้าคนหนึ่งของโปรตุเกส เป็นนักเตะตัวรุกที่เล่นให้กับทีมดังหลายทีม ไม่ว่าจะเป็น บาเซโลน่า รีล มาดริด และ อินเตอร์ฯ มิลาน รายสุดท้ายก็คือ รุย คอสต้า นักเตะซุปเปอร์สตาร์ชาวโปรตุกีสอีกราย มีทีเด็ดที่การส่งทะลุทะลวง โด่งดังมากในช่วงที่อยู่กับฟิออเรนติน่า ทีมดังจากอิตาลี ซึ่งสามารถพาทีมม่วงมหากาฬ ได้เป็นถึงแชมป์ กัซโช่ ซีรีย์ อา ก่อนจะย้ายมาอยู่ เอซี มิลาน อีกทีมดังของ อิตาลีhttp://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-picture02-picture1982-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-bankbcool.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-picture02-picture1982-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-bankbcool.html)
http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifรวมผลงาน อ่านการ์ตูน BankBCool (http://board.roigoo.com/tags/bankbcool.html)

bankbcool
11-07-2013, 06:58
ฝากไฟล์รูปค๊าบผม................

Gobbs
11-07-2013, 08:30
อาหนุกจริงๆ

ohmohm
11-07-2013, 09:30
ตื่นมาตอนเช้าได้อ่านการ์ตูนมุ่งสู่งฝันตอนจบ คุ้มค่าที่รอคอย จบอย่างสวยงาม(หรอ) ชอบที่นักบอลแนวๆเยอะแสรดดด รูปคันโตน่าตอนเลี้ยงมีรูปจริงด้วยอีก เท่ไปไหนครับท่าน อิอิ มุจเด็ดของอันนี้ มีเทพเนวินมาาาาาาาาาาด้วยยยหรอยแสรดดด

M150
11-07-2013, 10:09
ขอขอบคุณการ์ตูนดีๆ ของน้องแบงค์นะครับ อันดับแรกขอชมเชยการเปลี่ยนฟอนต์จากตอนก่อนหน้านี้นะครับ เพราะฟอนต์ตัวนี้อ่านง่ายมากๆ (ก่อนหน้านี้มันเหมือนลายมือตวัดๆ พี่เอ็มจ้องตั้งนานว่าอันเก่ามันลายมือหรือลายฟอนต์) ยังไม่รวมถึงมุขฮาที่แบงค์เขียนได้เข้าถึงรายละเอียดมากๆ เลยนะ ไม่ว่าจะเป็นท่าพริ้วไหวเป็นสายน้ำของคันตรงหน้า กับ ท่าทางของนักบอลในสนามซึ่งจริงๆ มันวาดยากมากเลยนะ ยังไม่รวมความครื้นเครงในสนามที่วาดได้น่ารักน่าชังเหลือเกิน พี่เอ็มกด Like ให้ 3 ที