View Full Version : อ่านการ์ตูนนารูโตะที่ไหนมันส์ที่สุด


KunMama
12-07-2013, 19:34
ติดการ์ตูนนารูโตะอยู่ครับผม อยากจะถามพวกเพื่อนๆว่า
อ่านการ์ตูนนารูโตะที่ไหนมันส์กว่ากัน

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=7452&stc=1&d=1373632470 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0.html)
1.อ่านการ์ตูนนารูโตะในหนังสือการ์ตูน
2.อ่านการ์ตูนนารูโตะบนอินเตอร์เน็ต
3.ไม่อ่านแต่ดูแบบแอนิเมชั่นแทน

แบบไหนมันส์กว่ากันกับนารูโตะ บางเรื่องแอนิเมชั่นดีกว่าบางเรื่องมังงะดีกว่า แล้วถ้าอ่านอ่านที่ไหน