View Full Version : เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร สุราษฎร์ธานี 22 กค. นี้เริ่มงาน


ohmohm
13-07-2013, 12:06
เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร สุราษฎร์ธานี 22 กค. นี้เริ่มงาน
เป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เลยมาประชาสัมพันธ์ให้เขาเสียหน่อยครับ เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร
กำลังจะเริ่มแล้วในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้ เงาะนาสารของสุราษฎร์ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยที่สุดในประเทศ
จนต้องเอามาตั้งเป็นคำขวัญของจังหวัดสุราษฎร์ อย่าง "เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ"

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3+13-7-13-picture5157-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3+13-7-13-picture5157-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html)


สุราษฎร์ธานี - เทศบาลเมืองนาสาร ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน ?เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร? วันที่ 22 ก.ค.-2 ส.ค.นี้ คาดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาจำนวนมาก มีเม็ดเงินสะพัดนับสิบล้านบาท

วันนี้ (12 ก.ค.) นายการุญ บุญหล่อม นายกเทศมนตรีเมืองนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ช่วงฤดูผลไม้ออกสู่ตลาดทางอำเภอบ้านนาสาร จัดให้มี ?เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร? ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้เป็นงานเทศกาลที่เป็นภาพลักษณ์ของอำเภอบ้านนาสารทางด้านการเกษตร สำหรับปีนี้ ทางเทศบาลเมืองนาสาร ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม-2 สิงหาคม ที่ริมคลองฉวาง อ.บ้านนาสาร

สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องจากต้องการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะเงาะโรงเรียน ซึ่งปลูกได้ผลดีในอำเภอบ้านนาสาร ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของดีเมืองนาสารให้เป็นที่รู้จักโดยแพร่หลาย อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่เกษตรกร และเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะเงาะโรงเรียนนาสารให้มีคุณภาพดีตรงกับความต้องการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ

อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสนับสนุนการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอันสวยงามในอำเภอบ้านนาสาร ทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินเข้ามาในอำเภอบ้านนาสารเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของอำเภอบ้านนาสาร และจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้คงอยู่สืบทอดตลอดไป

ขณะที่กิจกรรมภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการต่างๆ ของภาครัฐ และเอกชน จะมีการจำหน่ายสินค้าโอทอป การแข่งขันประกวดผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมท่องเที่ยวทัวร์สวนเงาะ การแห่ขบวนรถพฤกษชาติ การทำขวัญเงาะโรงเรียน แข่งขันกินเงาะโรงเรียน การประกวดธิดาและขวัญใจชาวสวนเงาะโรงเรียน การแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ปั่นจักรยานท่องเที่ยวสวนเงาะ ?เที่ยวไป ชิมไป? เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การจัดงานทุกครั้งที่ผ่านมานั้นได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย รวมถึงชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเป็นประจำทุกปี ซึ่งทาง อ.บ้านนาสาร มีศักยภาพเพียบพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นด้านที่พัก รีสอร์ต หรือโรงแรมกว่า 10 แห่ง รวมถึงความสะดวก ปลอดภัยทางด้านต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยในแต่ละปีจะมีเงินสะพัดในช่วงเทศกาลเงาะโรงเรียนหลายสิบล้านบาททีเดียว

ขอบคุณ
http://www.chonburiindex.com/forum/attachments/%20113d1372915731-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.jpg