View Full Version : ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน เบื้องต้นง่ายๆเพื่อการท่องเที่ยวเวียดนาม


อับดุล
16-07-2013, 00:13
ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน เบื้องต้นง่ายๆเพื่อการท่องเที่ยวเวียดนาม เวียดนาม เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่คนไทยเรารู้จักกันดี ที่ขึ้นชื่อก็คงเป็น แหนมเนือง อาหารเวียดนามที่เลื่องชื่อในหมู่คนไทยอย่างมาก เพราะรสชาติอร่อย มีประโยชน์กับสุขภาพด้วยผักนานาชนิด หลายคนอยากไปเยือนเวียดนามสักที เพราะด้วยศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูด รวมทั้งอาหารที่ชวนรับประทาน

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99+17-7-13-picture5222-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99+17-7-13-picture5222-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99.html)


ยังมีสาวเวียดนามที่ยังคงแต่งกายตามชนชาติของตนให้เราได้เห็นอีกด้วย เวียดนามนั้น ณ ขณะนี้เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่หลาย ๆ ยักษ์ใหญ่ไปลงทุน เสื้อผ้ามียี่ห้อก็ผลิตจากเวียดนาม เวียดนามวันนี้จึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนที่จะไปจับจ่ายใช้สอยและทำธุรกิจต่าง ๆ วันนี้ขอเสนอ ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน เบื้องต้นง่ายๆเพื่อการท่องเที่ยวเวียดนาม เพื่อให้คุณได้ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น แล้วคุณจะรัก เวียดนาม


ภาษาเวียดนามเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ภาษาอาเซียน 10 ประเทศ ที่น่าเรียนรู้อีกหนึ่งภาษา คือ ภาษาเวียดนาม และวันนี้ทางกระปุกดอทคอมจะมานำเสนอ ภาษาเวียดนามเบื้องต้น รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2558 กัน ซึ่งเท่าที่ศึกษามานั้น พบว่า ภาษาเวียดนามเป็นภาษาที่เรียกได้ว่า ต่างจากภาษาที่เราเคยนำเสนอมาโดยสิ้นเชิง ทั้งภาษาเขมร ภาษาพม่า และภาษาลาว

http://blog.eduzones.com/images/blog/mayom/2013032591905.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99+17-7-13-picture5222-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99.html)


สำหรับข้อแตกต่างที่ว่านั้นก็คือ ภาษาเขมร ภาษาพม่า ภาษาลาว ล้วนมีอักษรใช้เป็นของตัวเอง ต่างจากภาษาเวียดนามตรงที่ ใช้ตัวอักษรโรมัน ที่พัฒนาขึ้นมาจากมิชชันนารีชาวฝรั่งเศส และเพิ่มเครื่องหมายเสริมสัทอักษร เป็นวรรณยุกต์ หรือเรียกว่าอักษรโกว๊กหงือ โดยที่ก่อนหน้านี้ เวียดนามใช้ตัวเขียนจีนเป็นภาษาเขียนของภาษาเวียดนาม

ตัวอักษรของอักษรโกว๊กหงือ มีทั้งสิ้น 29 ตัวด้วยกัน แล้วตรงจุดนี้ก็เป็นข้อแตกต่างจากภาษาอื่น ๆ อีกแล้ว กล่าวคือ อักษร 29 ตัวนี้ เป็นการรวมกันของพยัญชนะและสระเข้าไปด้วย ส่วนวรรณยุกต์ของภาษาเวียดนาม มีทั้งหมด 6 ตัวด้วยกัน ถ้าเปรียบกับภาษาไทยก็มีส่วนคล้าย ดังนี้ เสียงสามัญ, เสียงตรีหรือเสียงจัตวา, เสียงเอก, เสียงตรีที่แบ่งเสียงเป็นสองช่วง, เสียงจัตวาต่ำ และเสียงสั้น

ด้านไวยากรณ์ในภาษาเวียดนาม จะมีการเรียงลำดับของประโยคเป็น ประธาน กริยา กรรม โดยลักษณะของภาษาจะคล้ายกับภาษาจีน คือเป็นรูปคำโดด เน้นการเรียงลำดับคำมากกว่าการผันคำ

ขณะที่สำเนียงท้องถิ่นของเวียดนาม มีทั้งสิ้น 3 สำเนียงหลัก ได้แก่ สำเนียงเวียดนามตอนเหนือ, สำเนียงเวียดนามตอนกลาง และสำเนียงเวียดนามตอนใต้

คำศัพท์ภาษาเวียดนามที่ใช้ในชีวิตประจำวันมี ดังนี้

ภาษาเวียดนาม หมวดทักทาย

ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม
สวัสดี ซิน จ่าว
ขอโทษ ซิน โหลย
ราตรีสวัสดิ์ จุ๊บ หงู งอน
ลาก่อน ตาม เบียด
พบกันใหม่ แฮน กัพ ไล
สบายดีหรือ บั๊ก โก แคว คง
คุณชื่ออะไร เติน อง ลา จี
ฉันรักเธอ อัน เอียว เอ็ม

ภาษาเวียดนาม หมวดการกิน

ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม
หิวมาก ดอย หลำ
กระหายน้ำ ค้าด หลำ
อร่อยมาก งอน หลำ
ภาษาเวียดนาม หมวดไม่สบาย

ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม
ฉันไม่สบาย โตย โอม
ฉันท้องเสีย โตย บี ดี หง่วย
ภาษาเวียดนาม หมวดการซื้อของ

ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม
ราคาเท่าไหร่ บาว เยียว
ราคาแพงไป มัก กว๊า
ลดราคาได้หรือไม่ เบิก เยียะ คอม
ภาษาเวียดนาม หมวดสถานที่

ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม
สนามบิน เซิน ไบ
สถานีรถไฟ เบ๋น แซ ตัค ซี่
ห้องน้ำ ยา เว ซิง
โรงแรม ค้าก ซาน
ธนาคาร เงิน ห่าง
สถานีรถประจำทาง เบ๋น แซ
ทั้งหมดนี้ คือ ภาษาเวียดนามเบื้องต้น ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นภาษาที่อาจจะยากในการออกเสียงสำหรับคนไทย แต่ถ้าหากผู้อ่านศึกษาอย่างละเอียด เชื่อว่าภาษาเวียดนามก็จะง่ายเอง