View Full Version : HORMONES วัยว้าวุ่น EP.8 โปรเจสเตอโรน (Progesterone) ฮอร์โมนแห่งความเป็นแม่


NuRay
17-07-2013, 13:24
HORMONES วัยว้าวุ่น EP.8 โปรเจสเตอโรน (Progesterone) ฮอร์โมนแห่งความเป็นแม่
มีเสียงกระซิบมาแล้วค่ะว่าHORMONES วัยว้าวุ่น ตอน 8 ไม่สนุกด้วยเหตุผลต่าๆ
อย่างแรกเลยเราคิดว่าตัวละครในแต่ละตอนน้อยมาก เหมือนประหยัดงบ เนื้อเรื่อง
แลดูแล้วพลิกแพลงแบบไม่น่าเชื่อถือมากเกินไป แบบว่ามาตราฐานตกไปเรื่อยๆ
ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้ จริงๆความน่าเบื่อเริ่มต้นตั้งแต่ตอนของไผ่แล้วหละ


SNmNsMXdXCw