View Full Version : "ถ้าสิ้นหวังละก็การแข่งขันเป็นอันยุติ" คําคมจากการ์ตูนสแลมป์ดังก์


ohmohm
17-07-2013, 15:14
"ถ้าสิ้นหวังละก็การแข่งขันเป็นอันยุติ" คําคมจากการ์ตูนสแลมป์ดังก์
คำคมนี้มันปรับใช้กับเรื่องหลายเรื่องนอกจากเรื่องกีฬา การ์ตูนสแลมป์ดังก์มีคำพูดๆในเล่มเยอะมาก
ต้องลองอ่านกันดู ตอนนี้ใครสิ้นหวังอยู่ ขอให้กลับมามีความหวังเถอะครับ เพราะการอยู่แบบไม่มีความหวัง
การแข่งขัน(ในชีวิตของเรา)ก็เป็นอันยุติ ไม่ต้องรออะไรอีกต่อไปแล้วเริ่มวันนี้เลย!!!!!
(อยู่ในเล่ม 7 ของการ์ตูนสแลมป์ดังก์ เล่มใหญ่)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+17-7-13-picture5213-%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+17-7-13-picture5213-%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

บทความต่อไป >>> ทะยานฝันไทยลีก New Legend การ์ตูนโดย อภินัย ประดิษฐ์ (http://board.roigoo.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/6535-%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81-new-legend-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C.html)
บทความที่แล้ว >>> ในที่สุดผมก็ได้มา "ขอโทษครับ ผมเทพ 1" (http://board.roigoo.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/6530-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B2-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%9C%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E-1-a.html)


ร่วมกันแชร์ คำคมดีๆ ด้านล่างนี้