View Full Version : เมืองที่หนาวที่สุดในโลก ประเทศที่หนาวที่สุดในโลกอยู่ที่รัสเซีย Oymyakon


NuRay
21-07-2013, 18:39
เมืองที่หนาวที่สุดในโลก ประเทศที่หนาวที่สุดในโลกอยู่ที่รัสเซีย Oymyakon หลายคนคงงงกันนะคะว่าประเทศไหนเป็นประเทศที่หนาวที่สุดในโลกและเมืองไหนเป็นเมืองที่หนาวที่สุดในโลกกันแน่ วันนี้เรามีคำตอบนั้นคะ นั้นก็คือ Oymyakon อยู่ในประเทศรัสเซีย นั่นเองจะหนาวซักแค่ไหนลองดูกันจ้า

รู้หรือไม่ว่า ...

สถานที่ที่หนาวเย็นที่สุดในโลกในเวลานี้ คือ ขั้วโลกใต้ ซึ่งในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิจะถึงขั้นติดลบ 80 องศาเซลเซียส หรือมากกว่านั้น แต่มันก็หนาวเย็นเกินกว่าที่ผู้คนจะไปตั้งถิ่นฐานอาศัยเป็นการถาวรได้

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+21-7-13-picture5267-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+21-7-13-picture5267-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html)

อย่างไรก็ตาม ยังมีอยู่ที่ๆหนึ่งที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น "เมืองที่หนาวเย็นที่สุดในโลก" ที่นั่นก็คือ "Oymyakon" ในประเทศรัสเซีย ซึ่งที่นี่เป็นเมืองที่มีประชากรตั้งถิ่นฐานอาศัยแบบถาวรที่หนาวเย็นที่สุดในโลก

http://image.ohozaa.com/i/926/2ewlXR.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+21-7-13-picture5267-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html)

"Oymyakon" หรือ สุดขั้วแห่งความเย็น เป็นเมืองชนบทแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐ Sakha หรือ Yakutia (The Sakha Republic หรือ The Yakutia Republic) ซึ่งเป็นเขตการปกครองของรัสเซีย และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 500 คน ท่ามกลางความหนาวยาวนานถึง 8 เดือน โดยอาศัยพลังงานจากถ่านหิน และการเผาฟืนเพื่อรักษาบ้านให้อบอุ่นตลอดเวลา

http://image.ohozaa.com/i/980/sEOnAT.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+21-7-13-picture5267-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html)

ใน อดีตนั้น ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่นี่เป็น ฐานที่เรือเฟอร์รี่อเมริกันบรรทุกเครื่องบินรบ Alaska-Siberian (ALSIB) เข้ามาเทียบท่า

http://image.ohozaa.com/i/5c6/MiBQ9x.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+21-7-13-picture5267-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html)

สำหรับ เรื่องความหนาวเย็นจนได้ชื่อว่า หนาวที่สุดในโลก นั้น เนื่องจาก Oymyakon มีอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเดือนมกราคม คือ -50 องศาเซลเซียส และเคยต่ำสุดถึง -71.2 องศาเซลเซียส

ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นขนาดนี้ จึงไม่มีสัตว์ใดๆ อาศัยและเติบโตขึ้นได้มากนัก เว้นเสียแต่ กวางเรนเดียร์ กับ ม้าพันธุ์พื้นเมือง ที่ตัวเล็กแต่อึดต่อสภาพอากาศเป็นที่สุด และชาวบ้านก็อาศัยดื่มน้ำนมอันอุดมด้วยสารอาหารจำเป็น และบริโภคเนื้อของมันเป็นอาหารด้วย

http://image.ohozaa.com/i/517/73WRDL.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+21-7-13-picture5267-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html)

นอกจากนี้ Oymyakon ยังมีร้านขายของเล็กๆ อยู่หนึ่งแห่ง ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้าวของเครื่องใช้เท่าที่คนในเมืองจะต้องการ ชาว บ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยงกวาง ล่าสัตว์ ตัดฟืน และนักตกปลาน้ำแข็ง ส่วนเด็กๆเองก็ใช้ชีวิตตามปกติ พวกเขายังคงวิ่งเล่นนอกบ้าน และไปโรงเรียนทุกวัน เว้นเสียแต่ในช่วงที่อุณหภูมิติดลบมากกว่า -52 องศาเซลเซียส ซึ่งโรงเรียนจะอนุญาตให้หยุดเรียนได้ชั่วคราว

http://image.ohozaa.com/i/0cb/Jz53Gu.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+21-7-13-picture5267-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html)

การอาศัยอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นขนาดนี้ย่อมมีอุปสรรคอยู่บ้าง เช่น โทรศัพท์ที่มักจะใช้การไม่ค่อยได้ หมึกในปากกาที่แข็งจนเขียนไม่ออก ละอองหิมะโปรยปรายตลอดเวลา รถยนต์ส่วนตัวที่ต้องการใช้ก็ต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้ตลอดทั้งวัน หากมีพิธีศพก็ต้องใช้เวลาถึง 3 วันในการละลายน้ำแข็งก่อน ถึงจะขุดหลุมฟังศพได้

http://image.ohozaa.com/i/9d6/Ie1EMQ.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+21-7-13-picture5267-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html)

อย่าง ไรก็ดี วันที่อากาศแจ่มใสในเมืองก็ยังมีอยู่ ซึ่งอากาศจะอบอุ่นขึ้นถึงกว่า 30 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อน ช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ซึ่งฟ้าจะสว่างนานถึง 21 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมที่อากาศเย็นจัดและพระอาทิตย์ส่องแสงเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น

The Yakutia Republic ยังเป็นดินแดนที่ลึกลับพิศวงและแฝงด้วยความมั่งคั่งไปพร้อมกัน นอกจากจะมีทิวทัศน์ที่งดงามแล้ว เพชรที่ขุดเจอในรัสเซีย ยังมาจากพื้นที่นี้ถึง 99% หรือคิดเป็น 23% ของเพชรที่ผลิตได้ในโลก และใต้ผืนดินที่หนาวเย็นของพื้นที่นี้ ยังอุดมไปด้วยทองคำ เงิน น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซ อีีกด้วย

ขอบคุณ wegointer.com / สปริงนิวส์

http://image.ohozaa.com/i/g73/VaU3JE.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+21-7-13-picture5267-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html)

http://image.ohozaa.com/i/fef/2KUID9.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+21-7-13-picture5267-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html)

http://image.ohozaa.com/i/e41/0S6bXV.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+21-7-13-picture5267-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html)

http://image.ohozaa.com/i/28c/dVOqzj.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+21-7-13-picture5267-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html)

http://image.ohozaa.com/i/587/SIxpKI.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+21-7-13-picture5267-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html)

http://image.ohozaa.com/i/2ce/Ehc7ou.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+21-7-13-picture5267-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html)

http://image.ohozaa.com/i/9ff/i2Wkub.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+21-7-13-picture5267-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html)

http://image.ohozaa.com/i/3d3/vZmow.gif (http://image.ohozaa.com/view2/iFHv)แข็งกันทั้งวันเลยที่เดียว

ลป.แต่ยังมีอีกที่ที่หนาวเย็นยิ่งกว่า Oymyakon และ ขั้วโลกใต้ อีกนะ ...