View Full Version : ร้านสุกี้เรือนเพชร ถนนเพชรบุรี ร้านดังร้านในตำนานของกรุงเทพ


ohmohm
23-07-2013, 13:04
ร้านสุกี้เรือนเพชร ถนนเพชรบุรี ร้านดังร้านในตำนานของกรุงเทพ
ร้านสุกี้เรือนเพชรเป็นร้านสุกี้ที่ตั้งมานานแล้ว รสชาตินั้นแล้วแต่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบส่วนผมนั้น
รู้สึกไม่ค่อยคุ้นกับรสชาติ(เพราะติด MK)อยู่บนถนนเพชรบุรีกรุงเทพนั้นเองครับ สำหรับจุดเด่น
ของร้านนี้อาจไม่ใช่เรื่องรสชาติ แต่ร้านสุกี้เรือนเพชรน่าจะเป็นราครที่ถูกมาก ที่จอดรถทีให้บริการ
ขับมาจอดได้เลย ตอนไปกินเจอ "บอย ปกรณ์" นั่งกินอยู่คนเดียวในร้านเสียด้วย อาร์ทมาพี่แก555

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5+23-7-13-picture5312-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B52.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5+23-7-13-picture5312-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B52.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5+23-7-13-picture5313-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B53.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5+23-7-13-picture5313-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B53.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5+23-7-13-picture5314-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B54.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5+23-7-13-picture5314-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B54.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5+23-7-13-picture5311-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B51.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5+23-7-13-picture5311-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B51.html)

LvKPjUh6MAQ

รสชาติธรรมดา แต่ราคาโดนใจ กินมากแต่ไม่จน
บริการรวดเร็ว เวียดนาม พม่า ลาว บริการดีครับ