View Full Version : อัพเดทภาพและข่าว สะพานมอญ สังขละบุรี ขาดครับ


ohmohm
29-07-2013, 13:53
อัพเดทภาพและข่าว สะพานมอญ สังขละบุรี ขาดครับ เอาภาพมาให้ชมกันครับ อัพเดทมาจากเว็บเพื่อนบ้านของเราดูเครดิสจากป้ายที่ภาพ สำหรับคนที่ไม่เคยไปคงต้องรีบไปดูกันเสียแล้ว สะพานมอญ สังขละบุรีคงอยู่ได้อีกไม่นานเสียแล้ว เพราะวันหนึ่งมันคงชำรุดเกินจะปรับปรุงแก้ไขแน่นอน ยังไงเราเอาใจช่วยให้มันอยู่ต่อไปครับ สะพานไม้ยาวๆในประเทศไทยหาแทบไม่ได้แล้ว

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D+%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5+%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94+29-7-13-picture5369-%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%941.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D+%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5+%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94+29-7-13-picture5369-%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%941.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D+%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5+%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94+29-7-13-picture5370-%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D+%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5+%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94+29-7-13-picture5370-%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94.html)