View Full Version : คําทักทายอาเซียน 10 ประเทศ ภาษาพม่า สิงคโปร์ ฟิลิปินส์ บรูไน คลิกด่วน


อับดุล
29-07-2013, 15:32
ธุรกิจอาเซียน มีประโยชน์ในการติดต่อทำธุรกิจด้วยกันอย่างมาก ทำให้เอเชียเราแน่นแฟ้นมากขึ้น และทำให้เราได้แลกเปลี่ยนกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย วันนี้จะนำเสนอคําทักทายอาเซียน 10 ประเทศ ภาษาพม่า สิงคโปร์ ฟิลิปินส์ บรูไน คลิกด่วน ทำไมเราต้องเรียนรู้น่ะเหรอ เพราะว่าเราเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มอาเซียน การรู้จักคำทักทายละแวกบ้านจึงเป็นความรู้ที่มีสารประโยชน์อย่างมาก อย่างแรกคือ เราสามารถเป็นเจ้าภาพที่ดีได้ อย่างที่สองคือทำให้เราได้ความรู้ในการทักทายเพื่อนในกลุ่มอาเซียน และแสดงถึงความใส่ใจในประเทศของเขา เพราะคนไทยนั้นนอกจากยิ้มสยามก็ยังมีน้ำใจที่งดงามอ่อนน้อม นี่คือการแสดงออกถึงสิ่งที่เราเป็น ประเทศที่เราอยู่ให้สายตาของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนประทับใจ และตัวเราเองก็จะภูมิใจอีกด้วยเช่นกันคําทักทายอาเซียน 10 ประเทศ ภาษาพม่า สิงคโปร์ ฟิลิปินส์ บรูไน คลิกด่วน เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้การทำธุรกิจต่าง ๆ ระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันเกิดความเสรี คล่องตัวมากขึ้น ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าชาวไทยต้องศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาของเพื่อนบ้าน เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99+10+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8+29-7-13-picture5381-%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99+10+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8+29-7-13-picture5381-%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.html)


และวันนี้เรามีคำทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ชาติอาเซียน ได้แก่ ประเทศบรูไน พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม มาฝากกัน

บรูไนและมาเลเซีย
ซาลามัด ดาตัง (หมายเหตุ บรูไนและมาเลเซียใช้ภาษาเดียวกัน) หมายถึง สวัสดี

กัมพูชา
อรุณซัวซะเดย หมายถึง สวัสดีตอนเช้า
ทิวาซัวซะเดย หมายถึง สวัสดีตอนเที่ยงจนถึงเย็น

อินโดนีเซีย
เซลามัทปากิ หมายถึง สวัสดีตอนเช้า
เซลามัทซิแอง หมายถึง สวัสดีตอนเที่ยง
เซลามัทซอร์ หมายถึง สวัสดีตอนเย็น
เซลามัทมายัม หมายถึง สวัสดีตอนค่ำ

ลาว
สะบายดี หมายถึง สวัสดี

พม่า
มิงกะลาบา หมายถึง สวัสดี

ฟิลิปปินส์
กูมูสต้า หมายถึง สวัสดี

สิงคโปร์
หนี ห่าว (ใช้เหมือนจีน เพราะประชากรส่วนใหญ่ในสิงคโปร์เป็นชาวจีน) หมายถึง สวัสดี

ไทย
สวัสดี

เวียดนาม
ซินจ่าว หมายถึง สวัสดี

บรูไน
อาปา กาบาร์ สบายดีไหม

ทั้งหมดคือคำทักทาย 10 ชาติในอาเซียน สั้น ๆ เข้าใจง่าย และทางกระปุกดอทคอมหวังว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนำไปทักทายเพื่อน ๆ ในประเทศอาเซียนนะคะ


ที่มา kapook.com