View Full Version : เกมส์ร็อคแมน เกมส์ที่เคยเป็นอันดับ 1 ในบ้านผม ต่อสู้กันมันหยด


ohmohm
30-07-2013, 00:47
เกมส์ร็อคแมน เกมส์ที่เคยเป็นอันดับ 1 ในบ้านผม ต่อสู้กันมันหยด
ย้อนกลับมาเล่นเกมส์ร็อคแมนกันอีกครั้งหนึ่งยอมรับเลยว่าตัวเกมส์มีความยาก และก็สนุกเหมือนเดิม ไม่ต่างจากฟิลเดิมเท่าไร แต่ที่ไม่ได้ฟิวเพราะเอามาเล่นกับคอมนี่แหละครับที่ทำให้อะไรๆมันไม่เหมือนเดิม สมัยก่อนต้องตั้งใจมากมายเวลาเล่นเกมส์ร็อคแมน

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89+29-7-13-picture5373-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%892.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89+29-7-13-picture5373-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%892.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89+29-7-13-picture5372-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%891.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89+29-7-13-picture5372-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%891.html)

ที่บ้านกำหนดเวลาเล่นกันเลย ว่าเล่นได้คนละกี่นาทีต่อสัปดาห์5555555555 โหดครับแต่ก็ถูกต้องแล้ว ใครไม่เคยเครีย์เกมส์ร็อคแมนไม่ใช่เด็กไทยครับ ว่าไปนั่น น่าแปลกที่สมัยนี้ไม่ค่อยมีใครนิยม อาจจะเป็นกราฟฟิกที่เด็กไทยไม่บ้า 2D เหมือนของญี่ปุ่น ทำให้เกมส์ในตระกูล 2D แทบขายไม่ออกกันเลยทีเดียว