View Full Version : เวลาละศีลอดแต่ละพื้นที่ ตารางเวลาละศีลอดปีนี้ ภาคใต้ และทุกภาคค่ะ


อับดุล
30-07-2013, 10:55
วันนี้เราจะมาเสนอ เวลาละศีลอดแต่ละพื้นที่ ตารางเวลาละศีลอดปีนี้ ภาคใต้ และทุกภาคค่ะ ประเทศไทยนอกจากชาวพุทธแล้วก็ยังมีพี่น้องชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะก็คนไทยด้วยกัน ชาวมุสลิมนั้นจะมีพิธีถือศีลอด ซึ่งบางครั้งเราชาวพุทธที่ปากก็บอกว่าตนนับถือพุทธแต่การปฏิบัติเราเองก็ไม่ทราบแก่นของพุทธศาสนากันเท่าใดเลย ชาวมุสลิมเสียอีกที่ร่วมใจและปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัด บางครั้งก็ให้รู้สึกอายเหมือนกันที่เราชาวพุทธปฏิบัติตามคำสอนองค์ศาสดากันน้อยเหลือเกิน ส่วนมากเราก็จะท่องจำ งู ๆ ปลา ๆ และคิดแค่ว่าทำบุญเยอะก็สบาย พอตายแล้วก็จะไปสบายเท่านั้นเอง ซึ่งจะจริงหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้และยังมีคนอีกมากมายที่คิดแบบนี้


http://hilight.kapook.com/img_cms2/user/ratthakorn/variety/mosque.jpg


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

เดือนรอมฎอน 2556 ตรงกับวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ซึ่งเป็นเดือนที่พี่น้องมุสลิมทุกคนถือศีลอด ตั้งใจบำเพ็ญความดี

เดือนรอมฎอนในความเชื่อของศาสนาอิสลาม เป็นเดือนที่พี่น้องชาวมุสลิมทุกคนต้องถือศีลอด เพื่อให้เข้าใจถึงความยากจน และเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้เป็นเจ้า โดยในปีนี้ ทางจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เป็นวันเริ่มต้น หรือวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ส่วนวันสิ้นสุดของเดือนรอมฎอน จะตรงกับวันที่ 1 ในเดือนเชาวาล หรืออีดุลฟิฏริ หรือวันอีดเล็ก วันนี้ กระปุกดอทคอม จึงมีเกร็ดความรู้เรื่องเดือนรอมฎอน มาฝากกันค่ะ


วัตถุประสงค์ของเดือนรอมฎอน

1. เพื่อเพิ่มความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้า

2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติรู้จักการทำทานมากขึ้น

3. เพื่อฝึกฝนให้ผู้ปฏิบัติ เพิ่มศรัทธาในการทำความดี และเป็นการเผยแพร่ศาสนาทางหนึ่ง

4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ ฝึกฝนอ่านคัมภีร์อัลกุรอานให้มากขึ้น

ความสําคัญของเดือนรอมฎอน หรือความประเสริฐของเดือนรอมฎอน มีอะไรบ้าง

เดือนรอมฎอน หรือ เราะมะฎอน, รอมะฏอน หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวช นับเป็นเดือนที่ 9 ตามปฏิทินฮิจเราะห์หรือปฏิทินอิสลาม อันเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่ง ดังนี้

เดือนรอมฎอน เป็นเดือนแห่งการถือศีลอด : หมายถึงการอดอาหาร เครื่องดื่ม และการเสพกาม ตั้งแต่ยามรุ่งอรุณจนถึงเวลาหลังตะวันตกดิน โดยบังคับให้ชายหญิงมุสลิมที่บรรลุศาสนภาวะ (อายุ 15 ปีขึ้นไปตามจันทรคติ) ต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนทุกปี

เดือนรอมฎอน เป็นเดือนแห่งการอ่านอัลกุรอาน : ในเดือนรอมฎอนนั้น จะเป็นเดือนที่มีคืนลัยละตุลก็อดร์ หรือช่วง 10 วันสุดท้ายก่อนหมดเดือน ซึ่งเชื่อกันว่า การอ่านคัมภีร์อัลกุรอานในช่วงนั้น จะได้ผลบุญดีกว่าพันเดือน

เดือนรอมฎอน เป็นเดือนแห่งการประทานคัมภีร์อัลกุรอาน : ในเดือนนี้ พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานอัลกุรอานเพื่อเป็นแสงนำทางให้แก่ชาวมุสลิม ยึดถือเป็นข้อปฏิบัติในชีวิต และเพื่อให้รู้เกี่ยวกับโลกนี้และโลกหน้า ดังนั้น ชาวมุสลิมจึงควรศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานให้มาก ๆ

เดือนรอมฎอน เป็นเดือนที่ประตูสวรรค์จะเปิด ประตูนรกจะปิด หมายความว่า หากผู้ที่ถือศีลอดและยึดตามหลักการและเจตนารมณ์ของศาสนาอิสลามแล้ว การทำความชั่วก็จะน้อยลง เหล่ามารผจญก็จะไม่สามารถล่อลวงผู้คนให้ทำความชั่วได้ ซึ่งทำให้เดือนนี้ มีคนทำความชั่วน้อยกว่าเดือนอื่น ๆ

เดือนรอมฎอน คือเดือนแห่งการปฏิบัติศาสนกิจที่เดือนอื่น ๆ ไม่มี หรือถ้ามี ก็ไม่ได้รับผลบุญเท่าเดือนรอมฎอน อาทิ การละหมาดตะรอเวียะห์ การเอียะอฺติกาฟในช่วงเวลา 10 คืนสุดท้าย (การพำนักอยู่ในมัสยิดอย่างสงบตามวิธีการที่ได้กำหนดเอาไว้ รวมทั้งถือศีลและปลีกวิเวกด้วย ) รวมทั้งการบริจาคซะกาตฟิฏรฺ (การบริจาคอาหารให้ผู้ยากไร้ทั่วไป เพื่อให้พวกเขาอิ่มหนำสำราญโดยที่ไม่ต้องร้องขอ)

วิธีการเตรียมตัวสำหรับเดือนรอมฎอน

ตรวจสุขภาพของตนเองให้พร้อมเพื่อเข้าสู่การถือศีลอด

ทบทวนว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระอัลเลาะห์มากน้อยเพียงใด หากพบข้อบกพร่องแล้ว ก็ให้ใช้เดือนนี้ในการตั้งต้นปฏิบัติตัวใหม่

หยุดทำความชั่ว และเอาตัวเองให้ออกห่างจากสิ่งยั่วยุที่จะนำพาให้ไปทำความชั่ว

ตั้งใจทำความดีในเดือนนี้ เช่น การตั้งใจอ่านอัลกุรอานให้จบภายในเดือนนี้ ตั้งใจละหมาดให้ตรงเวลา บริจาคทานให้มากกว่าเดิม หรือให้อภัยแก่คนที่เคยทำให้โกรธ

ปฏิทินเดือนรอมฎอน 2556

ประเทศมุสลิมส่วนมาก มักจะมีกำหนดการนับเดือนรอมฎอนไปในทางเดียวกัน โดยการดูวันที่ 1 ของเดือนต่าง ๆ นั้น ดูจากจันทร์เสี้ยว เมื่อพ้นวันที่ 29 ของแต่ละเดือน ขณะที่ดวงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้า หากเห็นจันทร์เสี้ยวให้นับเดือนนั้นเป็นวันที่ 1 ของเดือนใหม่ แต่หาไม่พบจันทร์เสี้ยว อันแสดงว่าดวงจันทร์ยังโคจรไม่ครบรอบ ก็ให้นับว่าเดือนนั้นมี 30 วัน

เวลาละหมาด

แต่ละสถานที่และแต่ละประเทศจะมีเวลาละหมาดไม่เหมือนกัน นั่นก็ขึ้นอยู่กับเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกของพื้นที่นั้น ๆ


ที่มา เวลาละหมาด เวลาละศีลอด ตามปฏิทินเดือนรอมฎอน 2556 (http://hilight.kapook.com/view/88372)