View Full Version : กากตูน- มันคงเป็นความรัก มั้ง


บุญกึ่ม
04-08-2013, 19:35
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=7532&stc=1&d=1375619515 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81.html)

.............................................................

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=7533&stc=1&d=1375619515 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81.html)

Gobbs
05-08-2013, 08:59
ได้ใจไปเต็มๆทั้งสองมุกเลยค้าฟ
แต่อ่านแล้วน้ำตาจาไหล
ชีวิตลูกผู้ชายทุกคนเป็นเยี่ยงนี้แล

:gun:

ohmohm
05-08-2013, 14:58
มุขสุดท้ายถูกใจชายไทยทั้งประเทศแน่นอนท่านกึ่มเอ้ย :undecided:

chaskinny
06-08-2013, 09:54
5555555555+ สุดตรีนมากพี่กึ่ม