View Full Version : พอเริ่มมีอายุ ก็มีสิ่งที่อยากแนะนำน้องๆมากขึ้น 3 ข้อ


ChangNoi and Light
21-08-2013, 16:27
พอเริ่มมีอายุ ก็มีสิ่งที่อยากแนะนำน้องๆมากขึ้น 3 ข้อ
1.วันหนึ่งน้องๆต้องมีเวลาอยู่กับตัวเองบ้าง นั่งคิดคนเดียว
2.ยอมรับในตัวเอง ในข้อจำกัด ของตัวเอง
3.ถ้ามีข้อผิดพลาด จงรีบแก้ไขมัน และลืมมันซะ
3 ข้อนี้อาจสั้นๆแต่เชื่อไหมน้องๆ มันทำให้น้องๆโตขึ้นเป็นคนที่ดีได้