View Full Version : S Club 7 - Never Had A Dream Come True วง 7 คนแต่ร้องคนเดียว คนอื่นเสียงไม่ออก


ohmohm
02-09-2013, 22:56
S Club 7 - Never Had A Dream Come True วง 7 คนแต่ร้องคนเดียว คนอื่นเสียงไม่ออก ผมละสงสัยมานานแล้ว ว่าทำไมวงบอยแบนด์หรือวงที่มีหลายคน บางคนร้องแทบตาย แล้วเสียงมันไม่ออก แล้วไมค์เขาเสียกันแน่ พึ่งมารู้ตอนโตว่ามันเป็นการประสานเสียง (แต่เสียงประสานช่างบางเหลือเกิน) จนเราฟังไม่ได้ยิน Never Had A Dream Come True เพลงนี้ของ S Club 7 ก็เช่นเดียวกัน55555

sQcYGx_jzlU