View Full Version : รีวิวหนังสือการ์ตูนฮาตลกของไทยสัปดาห์นี้ จาก 7ELEVEN


ohmohm
12-10-2013, 09:55
รีวิวหนังสือการ์ตูนฮาตลกของไทยสัปดาห์นี้ จาก 7ELEVEN หลายคนรู้แล้วว่ามีหนังสือการ์ตูนของเจ้าไหนบ้าง ก็เป็นเจ้าเดิมๆนั่นละครับ ยังไม่มีเจ้าไหนมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับตลาดการ์ตูนฮาของไทยได้โดยแท้จริง อิอิ (พวกคนในเว็บเรานี้ละ ที่จะออกไปเปลี่ยนแปลงมัน) ยังไงก็ลองดูกันครับ มีของ ฮาจะเกร็ง ตลกพันธุ์แท้(นี่ใครทำเหอะๆ) มหาสนุก ขายหัวเราะ ลองดูว่าเว็บเราฮากว่าไหม จากหน้าปก

หนังสือการ์ตูนฮาจะเกร็ง
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87+12-10-13-picture5586-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87+12-10-13-picture5586-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87.html)

หนังสือการ์ตูนตลกพันธุ์แท้
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89+12-10-13-picture5587-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89+12-10-13-picture5587-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.html)

หนังสือการ์ตูนมหาสนุก
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81+12-10-13-picture5588-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81+12-10-13-picture5588-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81.html)

หนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0+12-10-13-picture5589-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0+12-10-13-picture5589-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0.html)

M150
12-10-2013, 10:23
ไอ้ที่ถ่ายรูปมานั่น ไม่ได้ซื้อสักเล่มใช่ไหมครับ 555+

ohmohm
12-10-2013, 11:14
ไอ้ที่ถ่ายรูปมานั่น ไม่ได้ซื้อสักเล่มใช่ไหมครับ 555+

นายเอ็มครับ ถ้าผมซื้อจะทำให้การตลาดเขาเสียครับ จะทำให้ยอดขายเขาสูงขึ้น จนนึกว่าการ์ตูนเขาคุณภาพดีแล้วนั่นเอง55555

:kiss:

M150
12-10-2013, 14:00
นายเอ็มครับ ถ้าผมซื้อจะทำให้การตลาดเขาเสียครับ จะทำให้ยอดขายเขาสูงขึ้น จนนึกว่าการ์ตูนเขาคุณภาพดีแล้วนั่นเอง55555
เออ หวะครับ มุขนี้ผ่าน !!!

Poowangdee
12-10-2013, 19:46
นายเอ็มครับ ถ้าผมซื้อจะทำให้การตลาดเขาเสียครับ จะทำให้ยอดขายเขาสูงขึ้น จนนึกว่าการ์ตูนเขาคุณภาพดีแล้วนั่นเอง55555

:kiss:

*0* มีการตลาดมาเกี่ยวข้อง 555+ ดีแล้วค่ะ เดี๋ยวเขาจะเข้าใจกันไำปเองว่าตอนนี้ของเขาขำ กิกิ

M150
12-10-2013, 20:02
งั้นเราลองมาว่ากันแบบเป็นหลักเป็นฐานหน่อยครับ ลองมาดูหน้าแรกของการ์ตูนทั้งหมดกัน จริงๆ แล้วหน้าแรกนี่เป็นอะไรที่ต้องคัดแบบพรีเมี่ยมเลยนะครับ เพราะมันคือ จุดขายหน้าแรกดึงดูดให้คนซื้อ แต่การ์ตูนช่องเดียวต้องยอมรับครับว่ายากมากในการเขียนให้ฮา ขอแค่ให้ขำในคอหึๆ ก็สุดยอดแล้วครับ มาลองไล่ดูตั้งแต่การ์ตูนฉบับแรกกันดีกว่า

หนังสือการ์ตูนฮาจะเกร็ง
ทางด้านซ้ายมือมี ผู้กำกับหอยบอกนักแสดงว่าหน้าไม่มัน แล้วก็มาตบมุขด้วยว่า ถ้าหน้าไม่มันต้องหน้าจ่าเฉย อันนี้ถ้าไม่เคยดูโฆษณาสมู๊ตอีต้องบอกว่าเป็นมุขที่ยอดเยี่ยมครับ แต่ในเมื่อเอามุขสมู๊ตอีมาเขียนซ้ำ เหมือนจะเป็นโฆษณาสินค้าในหน้าแรกมากกว่านะผมว่า

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87+12-10-13-picture5586-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87+12-10-13-picture5586-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87.html)

หนังสือการ์ตูนตลกพันธุ์แท้
เริ่มต้นด้วยการที่ว่า ผมรับล้างรถให้สะอาดที่สุด เลยตบมุขด้วยการ เอาล้อรถไปขัดเหมือนจะในอ่างล้างจานประมาณนั้น...สร้างความงุนงงว่ามันเป็นการตบมุขที่ตรงตัวเหลือเกินครับ มันคาดเดาได้ ไม่ได้ทวิสต์อารมณ์เลยครับพี่คนวาด

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89+12-10-13-picture5587-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89+12-10-13-picture5587-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.html)


หนังสือการ์ตูนมหาสนุก
มุขนี้ยอมรับว่างง

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81+12-10-13-picture5588-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81+12-10-13-picture5588-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81.html)

หนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ
เป็นมุขที่ไม่ได้ชวนให้ไปคิดต่ออะไรเลย เห็นแล้วแทบไม่ต้องเขียนภาพประกอบเสียด้วยซ้ำ มุขนี้เขียนเป็นตัวอักษรก็เข้าใจ และ อาจจะหัวเราะหึๆ ได้ด้วย มุขโบราณง่ายๆ ไม่ชี้นำไปทางทะลึ่งนิดๆ แบบยุคก่อนดีกว่ามากครับ

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0+12-10-13-picture5589-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0+12-10-13-picture5589-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0.html)

ohmohm
13-10-2013, 11:15
งั้นลองมาดูการวิเคราะห์เพิ่มเติมของผม

หนังสือการ์ตูนฮาจะเกร็ง
ฮาจะเกร็งเป็นอะไรที่ผมเคยมีความหวังว่าจะสร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับ
วงการหนังสือฮาไทย ก็ถึงว่าออกตัวมาดีเลยทีเดียว แต่ช่วงนี้แรงตกไปหน่อย
อาจจะเพราะข่าวลือผู้บริหารที่ไม่ฮาเสียแล้ว(ขัดแย้งกันเอง) สรุปคือ ผมไม่ได้
สามารถตัดสินเล่มนี้ได้โดยไม่มีอัคติ ให้ไป 3/10 (แต่เยอะที่สุดแล้วในทั้งหมด)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87+12-10-13-picture5586-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87+12-10-13-picture5586-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87.html)

หนังสือการ์ตูนตลกพันธุ์แท้
ด้วยราคาและตัวละครที่ไม่มีอะไรจะแส ทำให้ตลกพันธุ์แท้ต้องลุ้น
ในการอยู่รอดพอสมควร มุขที่ออกมาในเล่มนี้ มันคงเป็นตัวตนของเขา
ทั้งเล่มนั้นแล้ว ไม่ได้ดูถูกอะไรแต่ผมว่ายังไงคิดอีกนิด 0.5/10
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89+12-10-13-picture5587-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89+12-10-13-picture5587-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.html)


หนังสือการ์ตูนมหาสนุก
อันนี้ผมงงจริงๆ กระแตเขาทำไมหรอครับ อิอิ เราไม่ใช่กลุ่มคนอ่าน
ของเขาเสียแล้ว ผมว่าสมัยก่อนบรรลือสารไม่ได้ขายเฉพาะคนต่างจังหวัดนะ
คนในเมืองก็ได้ สมัยนี้ชักเอาคนเมืองไม่อยู่ไปเล่นกับคนต่างจังหวัดอย่างเดียว
มุขแต่ละมุขผมนี่ตามไม่ทันเลยครับ รับคะแนนไป 0/10
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81+12-10-13-picture5588-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81+12-10-13-picture5588-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81.html)

หนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ
เน้นกามอารมณ์เป็นหลักอยู่แล้ว จับกลุ่มชาวบ้านแท้ๆ
วัยรุ่นอ่านน้อย หรือ การตั้งใจซื้อในวัยรุ่นต่ำเรี่ยดิน ส่วนมาก
จะเป็นป้าๆ ชาวบ้าน หรือไม่ก็กระชากไปเด็กๆไปเลย เราให้
คะแนนความสร้างสรรค์ในนี้คือ 1/10
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0+12-10-13-picture5589-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0+12-10-13-picture5589-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0.html)

M150
13-10-2013, 13:12
ผมว่าการ์ตูนช่องเดียว มันต้องชัดเจน มีทีเด็ดทีขาด และ คนคิดต้องแจ่มจริง ที่จะสื่อสารและบรรยายการ์ตูนให้จบในช่องเดียว ลองดูตัวอย่างการ์ตูนช่องเดียว ทั้งไทยและเทศที่ผมค้นหาในเน็ตไม่นาน มาให้ดูครับ แล้วจะรู้ว่า การ์ตูนช่องเดียว แม้จะไม่ได้ฮา แต่อย่างน้อยมันก็ต้องทำอย่างมีแนวทาง

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=7665&stc=1&d=1381644682

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=7666&stc=1&d=1381644682

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=7667&stc=1&d=1381644682

Pattra
13-10-2013, 13:23
ฮาจะเกร็งไม่เคยอ่านเลยค่ะ เมือ่ก่อนอ่านหนังสือขายหัวเราะที่เป็นเล่มขนาด a4 ใหญ่ๆ จำได้ว่าจะมีนักเขียนคนหนึ่งที่ปัจจุบันอายุมากแล้ว เขียนเรื่องเกี่ยวกับเมียหลวงเมียน้อย เมียหลวงหวหยิกถือสาก เมียน้อยจะสวยมาก จำได้ว่าตลกแทบทุกแก๊กเลย

ohmohm
13-10-2013, 22:46
ฮาจะเกร็งไม่เคยอ่านเลยค่ะ เมือ่ก่อนอ่านหนังสือขายหัวเราะที่เป็นเล่มขนาด a4 ใหญ่ๆ จำได้ว่าจะมีนักเขียนคนหนึ่งที่ปัจจุบันอายุมากแล้ว เขียนเรื่องเกี่ยวกับเมียหลวงเมียน้อย เมียหลวงหวหยิกถือสาก เมียน้อยจะสวยมาก จำได้ว่าตลกแทบทุกแก๊กเลย

แนะนำให้น้องเจ๋กลับไปอ่านตอนนี้ดูสิครับ จะพบว่ามันเปลี่ยนไปแล้ว อดีตผมก็บ้ามันเหมือนกันละท่าน เก็บสะสมไว้เกือบร้อยเล่มเหมือนกัน ไม่รู้ชอบเพราะอะไร ตอนโตเลยมาวิเคราะห์ว่าเราชอบเพราะอะไร

1.หาซื้อง่าย 60%
2.ราคาถูก 30%
3.เป็นอะไรที่ตลกเจ้าเดียวในตอนนั้น 10%

จะเห็นได้ว่า ความยิ่งใหญ่ของเขาขายหัวเราะ อาจไม่ใช่มุขฮาที่ยิ่งใหญ่ แต่เป็นการตลาดที่ยิ่งใหญ่ของเขาต่างหากละครับ สำหรับแฟนพันธุ์แท้จะด่าผมเชิญเลยครับ ผมก็อดีตแฟนพันธุ์แท้เช่นกัน