View Full Version : พิพิธภัณฑ์ตรงสนามหลวง หรือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ วันเดียวเที่ยวได้


M150
23-10-2013, 19:55
มีน้องๆ หลายคนถามกันมาครับ ว่า พิพิธภัณฑ์ตรงสนามหลวง คือพิพิธภัณฑ์อะไร คำตอบก็คือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ วันนี้เรามาฟังประวัติของ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร กันดีกว่าครับ เดิมทีอยู่แถวสนามหลวงกรุงเทพ กระจายอยู่ทั่วประเทศสำหรับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแต่ว่าถ้าหากเราพูดถึงในกรุงเทพแล้วนั้น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร คือของกรุงเทพอยู่ใจกลางกรุงเทพติดสนามหลวงนั่นเอง อาจจะไม่ใช่สถานที่มีสีสันและออกแนวไปในการโชว์ของโบราณ ซึ่งวัยรุ่นไทยแทบไม่มีความสนใจในส่วนนี้ แต่ถ้าหากลองไปซักครั้งเราก็จะรู้ว่า กว่าเมืองไทยจะเป็นทุกวันนี้ผ่านเรื่องดีและเรื่องร้ายมามากมายจริงๆ

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E+11-6-13-picture4879-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E+11-6-13-picture4879-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E+11-6-13-picture4880-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-1.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E+11-6-13-picture4880-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-1.html)
รูปภาพจาก tuckonly.files.wordpress.com

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของไทยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน นับตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่ 4 ปัจจุบัน มีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วทุกภาค และกระจายในหลายจังหวัด

ยกตัวอย่างภาคกลาง...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก ปทุมธานี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี กรุงเทพมหานคร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น กรุงเทพมหานคร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จ.ลพบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี จ.ชัยนาท
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธบาท จ.สระบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี จ.เพชรบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จ.กาญจนบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี จ.ราชบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย จ.สุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี จ.จันทบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพมหานคร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล หรือส่วนหนึ่งของที่ประทับวังหน้า (พื้นที่พระราชวังของสมเด็จพระบวรราชเจ้าตั้งแต่รัชกาลที่ 1 เป็นต้นมามีอาณาเขตตั้งแต่บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนามหลวงตอนเหนือ อนุสาวรีย์ทหารอาสา และโรงละครแห่งชาติในปัจจุบัน) ในสมัยรัชกาลที่ 1 ตั้งอยู่ที่ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงละครแห่งชาติ ตรงข้ามสนามหลวง ประกอบด้วยหมู่พระที่นั่งต่าง ๆ ได้แก่ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย หมู่พระวิมาน พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ และ อาคารมหาสุรสิงหนาท

เรียบเรียงโดย RoiGOO : To Make & Share Comic !! (http://www.roigoo.com) ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย
กระทู้เที่ยวกรุงเทพที่ดีที่สุด : 42 สุดยอดสถานที่เที่ยวในกรุงเทพ ไปชิวๆ แบบเช้าไป-เย็นกลับ (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88/460-42-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%86-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A.html)

Pattra
24-10-2013, 12:47
แถวสนามหลวงมีที่ท่องเที่ยวเยอะเลยค่ะ วัดพระแก้ว สะพานพุทธ นั่งเรื้อข้ามจากฝั่งธรรมศาสตรไปฝั่งศิริราชก็เจอพิพิธภัณฑ์ของนิติเวชวิทยา (แต่เคยไปดูแล้วชวนให้รู้สึกสลดหดหู่ ดังนั้นแนะนำให้กินข้าวกินน้ำให้อิ่มก่อนค่อยไปดูนะคะ)