View Full Version : แอปการ์ตูนจีนสุดดัง Manboker หรือ Mo Man Xiang Ji ดาราก็เล่น


ohmohm
02-11-2013, 12:00
แอปการ์ตูนจีนสุดดัง Manboker หรือ Mo Man Xiang Ji ดาราก็เล่น

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="500"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000014215501.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">01</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table> ต้องบอกว่าหลังจากการมาของแอปพลิเคชันอย่าง ?ติ๊กเกอร์? ในช่วงราวๆ เดือนเมษายนที่ผ่านมาก่อนที่จะค่อยๆ ซาลงไป ดูเหมือนว่าชาวออนไลน์ทั้งหลายจะไม่มีของเล่นอะไรใหม่ๆ มาให้ตื่นตาเร้าใจกันสักเท่าไหร่

กระทั่งล่าสุดนี้กับการมาเยือนของแอปพลิเคชันจากประเทศจีนอย่าง Manboker หรือ Mo Man Xiang Ji (Magic Man Camera) หรือที่เรียกกันว่า ?กล้องเวทย์มนต์? ที่เปลี่ยนจากภาพถ่ายธรรมดาให้กลายเป็นลายเส้นการ์ตูนในหลากหลายคาแรกเตอร์ ก็ทำให้ชาวเน็ตกระชุ่มกระชวยกันขึ้นมาทันที

โดยถึงตอนนี้ Manboker ก็ได้กลายหนึ่งในแอปฯ ที่ไต่อันดับขึ้นไปเป็นแอปพลิเคชันที่มีผู้คนดาวน์โหลดมากเป็นอันดับหนึ่งใน หมวดแอปฯฟรีได้อย่างรวดเร็วไปเป็นที่เรียบร้อย

งานนี้นอกจากคนทั่วไปแล้วเหล่าคนบันเทิงของบ้านเราก็ไม่พลาดที่จะสนุกสนาน กับการใช้แอปฯ ที่ว่านี้เช่นเดียวกัน เราลองมาดูกันสิว่าหลังจากที่เป็นตัวการ์ตูนแล้วพวกเขาและเธอจะออกมามีหน้า ตาเป็นเช่นไร? เหมือนตัวจริงหรือไม่? และใครเป็นใครกันบ้าง?

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="500"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000014215502.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">02</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table>

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="500"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000014215503.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">03</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table>

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="500"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000014215504.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">04</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table>

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="500"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000014215505.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">05</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table>

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="500"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000014215506.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">06</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table>

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="500"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000014215507.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">07</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table>

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="500"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000014215508.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">08</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table>

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="500"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000014215509.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">09</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table>

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="500"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000014215510.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">10</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table>

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="500"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000014215511.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">11</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table>

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="500"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000014215512.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">12</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table>

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="500"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000014215513.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">13</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table>

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="500"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000014215514.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">14</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table>

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="500"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000014215515.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">15</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table>

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="500"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000014215516.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">16</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table>

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="500"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000014215517.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">17</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table>

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="500"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000014215518.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">18</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table>

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="500"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000014215519.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">19</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table>

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="500"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000014215520.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">20</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table>

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="500"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000014215521.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">21</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table>

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="500"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000014215522.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">22</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table>

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="500"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="500"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000014215523.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">23</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table> เฉลย...
01 ไอซ์ อภิษฎา
02.แอฟ ทักษอร
03. ดีเจบุ๊คโกะ
04. ติ๊ก กัญญารัตน์
05. จั๊กจั่น อคัมย์สิริ
06. ขวัญ อุษามณี
07. แก้ว สุดารัตน์ คูกิมิยะ
08. ใบเตย อาร์สยาม
09. ดีเจดาด้า
10. ตุ๊ยตุ่ย พุทธชาติ
11. กระแต ศุภักษร
12. ดีเจเอกกี้
13. ดีเจเอกกี้
14. โรส ศิรินทิพย์
15. อร อรรินทร์
16. ดีเจแมน
17. อ๋อม สกาวใจ
18. มะนาว ศรศิลป์
19. เตชินท์
20. มัม ลาโคนิค
21. เก๋ ชลดา
22. จ๊ะจ๋า พริมรตา
23. ไก่ สมพล</td></tr></tbody></table>

ขอบคุณ ASTV

ohmohm
02-11-2013, 12:04
ต่ออีกข่าว ::: ผ่าปรากฎการณ์ Mo Man Xiang Ji แอปวาดภาพใบหน้าการ์ตูนจีน "ฮิตข้ามคืน"

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="body" align="left" valign="baseline"><table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="center" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600"><tbody><tr><td align="center" valign="Top" width="600">http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000014228302.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">ภาพวาดใบหน้าตัวเองเป็นลายเส้นการ์ตูนจากแอปภาษาจีน ???? ที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table> ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า Mo Man Xiang Ji แอปวาดภาพใบหน้าการ์ตูนสัญชาติจีนสามารถโด่งดังทั่วโลกโซเชียลของคนไทยเพราะ การถามและการบอกต่อปากต่อปาก เนื่องจากภาพวาดลายเส้นอ่อนช้อยที่ถูกแชร์ส่งต่อบนโลกโซเชียลไม่มีข้อมูล ภาษาอังกฤษห้อยท้ายแม้แต่น้อย ทำให้ชาวไทยที่สนใจอยากมีรูปภาพวาดการ์ตูนสุดเก๋ต้องส่งชื่อแอปพลิเคชันเป็น ภาษาจีนถึงกันผ่านแอปพลิเคชันสนทนา ขณะที่ผู้ใช้หลายคนลงทุนเสิร์ชด้วยชื่อบริษัทผู้สร้าง ทั้งหมดนี้ส่งให้ Mo Man Xiang Ji ขึ้นแท่นแอปฮิต Top Chart ในเวลาข้ามคืน

นาทีนี้ชาวไทยผู้ใช้เครือข่ายสังคมทั้งเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม รวมถึงทวิตเตอร์หลายคนพร้อมใจโชว์ภาพวาดใบหน้าตัวเองเป็นลายเส้นการ์ตูน เพื่อให้เพื่อนได้ร่วมชม บางภาพดูสวยงามอ่อนช้อยขณะที่บางภาพเน้นอารมณ์ขบขัน แต่ทุกภาพจะติดภาษาจีนซึ่งชาวไทยจำนวนไม่น้อยไม่เข้าใจคำแปลหรือคำอ่าน

ความน่าสนใจของภาพเหล่านี้คือกองทัพภาพวาดเหล่านี้ปรากฎขึ้น พร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย กลายเป็นกระแสความนิยมในโลกโซเชียลไทยที่นักพัฒนาและนักการตลาดหลายคนต้อง มองเป็นกรณีศึกษาชั้นเยี่ยม

สิ่งที่ทำให้ความสำเร็จของ Mo Man Xiang Ji เป็นเรื่องน่าสนใจมากคือวิธีการบอกต่อชื่อแอปพลิเคชัน ที่ ผ่านมา แอปพลิเคชันแต่งภาพมักจะแนบชื่อหรือลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไว้เพื่อเป็น สัญลักษณ์ให้ผู้พบเห็นได้รู้ว่า หากต้องการภาพลักษณะนี้จะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จากที่ใด แต่สำหรับกรณี Mo Man Xiang Ji ผู้พบเห็นภาพที่ไม่ได้เรียนภาษาจีนจะไม่ทราบเลยว่าต้องเสิร์ชหรือค้นหาแอ ปพลิเคชันด้วยคำว่าอะไร

อาทิธเทพ จันทโรทัย ช่างภาพสตูดิโอ สำนักข่าวทีเอ็นเอ็น คือหนึ่งในผู้ใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นกลุ่มแรกของเมืองไทย อาทิธเทพเล่าว่าได้เห็นภาพจากแอปพลิเคชันนี้่จากเพื่อนที่เป็นคนจีน จึงสอบถามกับเพื่อนรายนี้ จึงได้รับคำตอบว่าให้พิมพ์ชื่อบริษัทผู้สร้าง "Hightalk software corp" เมื่อพบจึงดาวน์โหลดมา

ทันทีที่อาทิธเทพโพสต์ภาพจาก Mo Man Xiang Ji การสอบถามปากต่อปากจากเพื่อนในกลุ่มจึงเริ่มต้นขึ้น จนทำให้ชื่อแอปพลิเคชันกลายเป็นคำตอบและคำบอกเล่าสุดฮิตในหลายกลุ่มสนทนา

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="400"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="400"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000014228304.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">ปรากฎการณ์ส่งชื่อแอปภาษาจีน ???? ในแอปพลิเคชัน Line </td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table> ไม่เพียงชื่อบริษัทผู้พัฒนา ชื่อภาษาจีนของแอปอย่าง "????" ก็ถูกส่งต่อผ่านกลุ่มสนทนาในแอปพลิเคชันแชตอย่างไลน์ ซึ่งถือเป็นการบอกเล่าชื่อแอปแบบปากต่อปากแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มจะสามารถคัดลอกอักษรภาษาจีนนั้นไปวางในกล่องค้นหาของ แอปสโตร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์

ขณะที่ผู้ใช้บางราย นำคำว่า ???? ไปค้นหาบนกูเกิลจนพบว่าเกี่ยวข้องกับชื่อ manboker ซึ่งเป็นชื่อบริษัทด้านงานการ์ตูนและแอนิเมชันจีนที่ถือเป็นบริษัทแม่ของผู้ ผลิตแอป Mo Man Xiang Ji จึงส่งต่อชื่อ manboker ถึงเพื่อนที่สนใจโหลดแอปพลิเคชันชื่อจีนนี้

ถามว่าอะไรที่โหมความต้องการให้ชาวไทยสนใจแอปพลิเคชัน ???? มากเช่นนี้ หนึ่งในคำตอบคือการนำร่องเล่นแอปของดาราและผู้มีชื่อเสียง เก่ง ธชย หรือเก่ง เดอะว็อยซ์, กระแต ศุภักษร รวมถึงไก่ สมพล, กาละแมร์ และม้า อรนภา ที่ร่วมเกาะกระแสโชว์ภาพตัวเองในรูปการ์ตูนของ Mo Man Xiang Ji เช่นกัน

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="604"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="604"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000014228303.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">ภาพจากแอป ???? ของกาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ (ซ้าย) และอรนภา กฤษฎี (ขวา)</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table> นอกจากดารานักแสดง แรงผลักดันจากเพื่อนของผู้ใช้ทั่วไปในโลกโซเชียล ก็มีส่วนทำให้ผู้ใช้จำนวนมากอยากเห็นภาพตัวเองในรูปแบบการ์ตูนบ้าง ทั้งหมดกระตุ้นให้การสอบถามชื่อแอปเกิดขึ้นแบบไฟลามทุ่ง รวมถึงการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ที่มีหลายเว็บไซต์เริ่มเผยแพร่วิธีการใช้งานบนเมนูภาษาจีนมาตั้งแต่ต้น สัปดาห์ปลายเดือนตุลาคม

ผลที่ตามมาคือ วันนี้แอปพลิเคชัน ???? กลายเป็นแอปฟรีที่ชาวไอโฟนและไอแพดไทยดาวน์โหลดมากที่สุดอันดับที่ 1 ซึ่งถึงตอนนี้ ผู้สนใจจะไม่ต้องเสิร์ชด้วยชื่อภาษาจีนให้วุ่นวายต่อไป แต่สามารถคลิกได้จากหน้า Top Chart ของแอปสโตร์ แต่ผู้ใช้แอนดรอยด์ยังต้องค้นหาด้วยชื่อ ???? ในเพลย์สโตร์ต่อไป

แม้ขณะนี้จะยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขดาวน์โหลดที่แน่นอน แต่ในแอปสโตร์ของแอปเปิล ???? ได้รับคะแนนโหวต 4.5 ดาวจากผู้ให้คะแนน 225 คน ถือว่าเพิ่มขึ้นรวดเร็วมากในช่วงเวลา 2-3 วันที่ผ่านมา

ถึงบรรทัดนี้ เชื่อว่านักพัฒนาไทยหลายคนจะนำปรากฏการณ์นี้ไปเป็นกรณีศึกษา เพื่อสร้างเป็นแอปพลิเคชันที่โลกจะบอกต่อปากต่อปากได้อย่างน่าทึ่งเช่นนี้</td></tr></tbody></table>

NuRay
03-11-2013, 02:27
เล่นแล้วจ้าาาา ชอบมาก ดูแล้วสวยกว่าเก่า อิอิ

Pattra
04-11-2013, 22:09
ไปเล่นมะแล้วค่ะ รูปในเกมถ่ายออกมาแล้วสวยกว่าตัวจริง และเนรมิตหุ่นกับชุดในฝันได้ อกเป็นอก เอวเป็นเอว ซึ่งในชีวิตจริงคงมะมีโอกาสได้ใส่เลยทำเซฟไว้หลายรูปเลย