View Full Version : เว็บนักเขียนครับ


คิมแห่งไรท์เตอร์แลนด์
27-08-2011, 18:18
เว็บสองเว็บนี้ครับ
writer.unbbz.com เป็นเว็บโรงเรียนนักเขียน
writerland.fix.gs เป็นเว็บดินแดนนักเขียนครับ

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-picture01-picture1518-%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-picture01-picture1518-%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.html)

สองเว็บนี้มีความสัมพันธ์กันครับ และก็เว็บนี้รับสมัคร บ.ก. ด้วยนะครับ ไปเป็นก็ได้นะครับ
รับสมัครจำนวนจำกัด แต่รับสมัครนักเขียนจำนวนไม่จำกัด นะครับ