View Full Version : พูดอังกฤษไม่เก่ง ไม่ต้องคิดไปทำงานที่สิงคโปร์


Knooch C
15-12-2013, 14:19
พูดอังกฤษไม่เก่ง ไม่ต้องคิดไปทำงานที่สิงคโปร์


แรงงานไทยจ๋อย! อ่อนภาษา สอบหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานสิงคโปร์ไม่ผ่านเพียบ โดนส่งตัวกลับประเทศ ด้านเมืองลอดช่องเสียงเข้ม ไม่หนุนอ่านข้อสอบให้คนงาน เหตุอัตราสอบไม่ผ่านของไทยไม่ต่างจากชาติอื่น ด้าน ก.แรงงาน เตรียมอุ้มคนสอบตกให้กลับมาสอบในไทย

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ได้รับการร้องขอจากแรงงานไทยภาคก่อสร้าง ให้หาทางช่วยเหลือคนงานที่สอบไม่ผ่านหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเป็นจำนวนมาก เพราะคนงานทุกชาติที่ทำงานในภาคก่อสร้างในประเทศสิงคโปร์ต้องสอบผ่านหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน ก่อนที่จะเข้าทำงานได้ โดยนายจ้างต้องส่งคนงานที่ไม่เคยมาทำงานในประเทศสิงคโปร์เข้าทดสอบภายใน 14 วัน นับจากคนงานเดินทางมาถึงประเทศสิงคโปร์ ที่จะทำใบอนุญาตการทำงาน และสำหรับคนงานที่จะต่อใบอนุญาตการทำงาน ใบสอบผ่าน CSOC จะต้องมีอายุอย่างน้อย 1 เดือน ซึ่งก่อนการต่อใบอนุญาตการทำงาน กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ได้ปรับมาตรฐานเพิ่มเนื้อหาและระยะเวลาการอบรมความปลอดภัยในการทำงานภาคก่อสร้างจากเดิม 1 วันเป็น 2 วัน โดยการฝึกอบรมและการทดสอบจะใช้ภาษาประจำชาติของคนงาน การเพิ่มเนื้อหาทำให้คนงานไทยที่อ่านหนังสือไม่คล่องสอบไม่ผ่าน บางรายนายจ้างส่งเข้าทดสอบมากกว่า 3 ครั้งแต่ยังสอบไม่ผ่าน จนในที่สุดต้องส่งกลับประเทศไทย

ปลัดกระทรวงเเรงงาน กล่าวอีกว่า จากข้อมูลของสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ระบุว่า สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ได้ประสานแรงงานกระทรวงเเรงงานสิงคโปร์ เพื่อขออนุโลมสำหรับคนงานไทยที่มีการศึกษาน้อยแต่ทำงานในประเทศสิงคโปร์เป็นระยะเวลานาน โดยให้มีการอ่านข้อสอบและให้คนงานใส่คำตอบในกระดาษคำตอบ แต่กระทรวงแรงงานสิงคโปร์แจ้งว่าอัตราการสอบไม่ผ่านของแรงงานไทยอยู่ที่ร้อยละ 10-13 ซึ่งไม่แตกต่างกับแรงงานชาติอื่นๆ ทั้งนี้ คนงานไทยที่เข้าสอบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2556 มีจำนวน 1,621 คน ซึ่งสอบไม่ผ่านจำนวน 191 คน ดังนั้น กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ไม่สนับสนุนการอ่านข้อสอบให้คนงาน แต่จะอนุโลมให้ใช้ และจะติดตามอัตราการสอบผ่านของแรงงานชาติต่างๆ อย่างใกล้ชิด และจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหากมีความจำเป็นเพื่อรักษาคุณภาพการฝึกอบรมและการทดสอบหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน

?การช่วยเหลือแรงงานไทยที่ทางการสิงคโปร์ส่งกลับประเทศเนื่องจากสอบไม่ผ่านและต้องการเข้าทำงานในประเทศสิงคโปร์อีกนั้น จะให้เข้าทดสอบที่ประเทศไทยเพื่อจะได้ไม่ประสบปัญหาถูกส่งกลับก่อนได้ใบอนุญาตการทำงาน ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดการทดสอบและค่าใช้จ่ายได้ที่ศูนย์สอบเชียงใหม่ เลขที่ 143 ม.2 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์เดียวในปัจจุบันที่เปิดอบรมและทดสอบ CSOC โดยเสียค่าใช้จ่ายการสอบอยู่ระหว่าง 110-150 เหรียญสิงคโปร์ อายุบัตรสอบระหว่าง 2-4 ปี ขึ้นอยู่กับการทำงานในประเทศสิงคโปร์ หากคนงานทำงานในประเทศสิงคโปร์มากกว่า 6 ปีขึ้นไป บัตร CSOC ก็จะมีอายุ 4 ปี? ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว