View Full Version : การ์ตูนทดลอง "MARINY RETWEETED."


nineorange
26-12-2013, 01:15
อันนี้เป็นการ์ตูนที่เขียนขึ้นเพื่อร่วมกิจกรรม "Mary is happy,Mary is happy. Retweeted" ครับ
เดิมทีเป็นการนำข้อความจากทวีตเตอร์ของ "แมลี่ มาโรนี่" มาทำเป็นหนังครับ
โดยกิจกรรมนี้ได้ให้ผู้ที่สนใจลองเอาทวิตสัก 1 ทวิตมาทำอะไรก็ได้ครับ ผมเลยเลือก
มาทำเป็นการ์ตูนดู ได้ทดลองทำอะไรหลายๆอย่างดีครับ สนุกดีครับสำหรับการทำเรื่องนี้
ใครมีเทคนิคแปลกๆก็เอามาแชร์กันบ้างนะครับ ^v^
------------------------------------------------------------------------------
มีงานวาดใหม่ๆก็เอามาลงหลายๆที่ครับ ลองอ่านดูนร้า ชอบไม่ชอบยังไงก็ติชมได้ครับ^^
------------------------------------------------------------------------------------

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87+4-1-14-picture5688-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%871.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87+4-1-14-picture5688-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%871.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87+4-1-14-picture5689-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%872.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87+4-1-14-picture5689-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%872.html)

http://i1012.photobucket.com/albums/af250/nongnineorange/Mariny/E410E210E230E340E190E350E48003_zpsd888a9bb.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87+4-1-14-picture5689-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%872.html)

http://i1012.photobucket.com/albums/af250/nongnineorange/Mariny/E410E210E230E340E190E350E48004_zpse42fa96e.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87+4-1-14-picture5689-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%872.html)

http://i1012.photobucket.com/albums/af250/nongnineorange/Mariny/E410E210E230E340E190E350E48005_zps248df435.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87+4-1-14-picture5689-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%872.html)

http://i1012.photobucket.com/albums/af250/nongnineorange/Mariny/E410E210E230E340E190E350E48006_zps6d8fb502.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87+4-1-14-picture5689-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%872.html)

http://i1012.photobucket.com/albums/af250/nongnineorange/Mariny/E410E210E230E340E190E350E48007_zps0ac56150.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87+4-1-14-picture5689-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%872.html)

http://i1012.photobucket.com/albums/af250/nongnineorange/Mariny/E410E210E230E340E190E350E48008_zps22b58cb8.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87+4-1-14-picture5689-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%872.html)

http://i1012.photobucket.com/albums/af250/nongnineorange/Mariny/E410E210E230E340E190E350E48009_zps727720d9.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87+4-1-14-picture5689-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%872.html)

http://i1012.photobucket.com/albums/af250/nongnineorange/Mariny/E410E210E230E340E190E350E48010_zpsaaa7c87d.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87+4-1-14-picture5689-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%872.html)

http://i1012.photobucket.com/albums/af250/nongnineorange/Mariny/E410E210E230E340E190E350E48011_zpsa9afea34.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87+4-1-14-picture5689-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%872.html)

http://i1012.photobucket.com/albums/af250/nongnineorange/Mariny/E410E210E230E340E190E350E48012_zps7cca7ea6.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87+4-1-14-picture5689-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%872.html)

http://i1012.photobucket.com/albums/af250/nongnineorange/Mariny/Marriny_zpsa4d57b3d.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87+4-1-14-picture5689-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%872.html)

http://i1012.photobucket.com/albums/af250/nongnineorange/Mariny/E410E210E230E340E190E350E48014_zpsd5f5ce6a.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87+4-1-14-picture5689-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%872.html)

ขอบคุณที่แวะเข้ามาอ่านครับบบบ:sleep:

M150
26-12-2013, 01:19
กล้ามาโพสตี 1 พี่เอ็มก็ขอเม้นต์ว่า การ์ตูนของน้องส้ม ทำไมไม่รีบเอาไปเสนอสำนักพิมพ์เขาหละคร้าบ 555+ เทพมาก ชอบมาก เรื่องนี้ก็ชอบ ทำไมลายเส้นลายดินสอปากกาของน้อง อะไรมันดูแปลกตาน่าสนใจ เร้าสมองให้คิดต่อ สุดยอด แค่เห็นน้องส้มมาโพสก็ตื่นเต้นแล้ว ขอบคุณมากนะน้องส้มที่เอาผลงานดีๆมาโพสให้อ่านกัน จุ๊บๆ

ChangNoi and Light
26-12-2013, 01:41
การ์ตูนเส้นเป็นเอกลักษณ์มากน้อง มุมมองภาพแปลกตาชวนให้จิตนาการดี แต่พี่อ่านผ่านๆแล้วงง ต้องวนกลับมาอ่านอีก 1 รอบถึงเข้าใจ แต่ยังไงพี่ว่า แนวทางนี้เสี่ยงไปเลยครับ น่าจะโดนกลุ่มคนอ่านบ้างละ

Gobbs
26-12-2013, 09:23
ผมอ่านแล้วไม่รู้เรื่องช่วยอธิบายทีเถอะขอร้อง

Pattra
26-12-2013, 17:38
สวยและอาร์ตแตกมาก ไม่ทราบว่ามีความเกี่ยวข้อสัมพันธ์อะไรกับ หนัง mary is happy ของเต๋อ นวพลมั่งคะ

ohmohm
28-12-2013, 20:30
ดูแล้ว เป็นการ์ตูนที่เหมาะกับวัยรุ่นตอนปลาย-วัยกลางคน ผู้ญ ลายเส้นสวยงามมากครับ แต่ต้องตีความลายเส้นเยอะไปนิดหนึ่ง เพราะใช้ลายเส้นที่เป็นเฉพาะตัว เห็นแบบนี้แล้วอยากเอาตัวการ์ตูนมาทำเสื้อ ทำแก้ว ทำวอลห้องเลยครับ5555 สวยแท้ๆ ลงสีก็ระดับขายได้เลยละ

Bossman
22-01-2014, 20:39
สุดยอดจริงๆครับ ชอบมาก

มีเฟสบุคเพจให้ติดตามไหมครับเนี่ย ชอบลายเส้น สี