View Full Version : " ไฝ " เว็บทำนายทายทักกันจากไฝ ผมว่ามันตรงมาก


ohmohm
28-08-2011, 01:45
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2+21-5-13-picture4557-%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F5.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2+21-5-13-picture4557-%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F5.html)

http://www.horoworld.com/horoscope/fai_horo/pic/lSHOBUR0PK1.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9D.html)

ใครไม่เชื่อเรื่องดวงก็ลองมาอ่าน เพราะอันที่จริงแล้วผมก็ไม่เชื่อฮ่าๆๆ
ไฝมีกันทุกคนนั้นแหละ ก็เลยมีการทำนายดวงจากไฝกันมากขึ้น
แบบนี้สิถึงเรียกว่าคนไทย ไฝทำให้เรามีความหวังและระแวดระวัง
มากขึ้นจากการทำนาย ส่วนตัวผมเรื่องการทำนายดวงจากไฝก็ไม่
ค่อยเชื่อซักเท่าไร ผมจะเชื่อเฉพาะเรื่องดีๆเท่านั้น เตรียมใจให้พร้อม
แล้วมาทำนายทายทักกับการดูไฝกัน


http://www.horoworld.com/horoscope/fai_horo/pic/zyBs5MRCfi6.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9D.html)
" ไฝ " เว็ยทำนายทายทักกันจากไฝ ผมว่ามันตรงมาก
http://www.horoworld.com/horoscope/fai_horo/index.php?Page=1