View Full Version : PENCIL Drop 1 การ์ตูน = 1 ดินสอ [ท่านโพสเราบริจาคให้น้อง]


ohmohm
26-01-2014, 11:20
PENCIL Drop 1 การ์ตูน = 1 ดินสอ
[ท่านโพสเราบริจาคให้น้อง]

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=8241&stc=1&d=1390721136 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)

เมื่อท่านโพส การ์ตูน หรือ รูปการ์ตูน ในบอร์ดของเรา

เราจะบริจาคดินสอให้กับน้องผู้ด้อยโอกาส 1 ด้าม

ถือว่าเป็นการร่วมช่วยเหลือน้องๆร่วมกันกับเว็บหรอยกูครับ

เริ่มต้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ ร่วมทำเพื่อน้องกับเรานะครับ

เริ่มต้นเดือนแรก วันนี้-28 กุมภาพันธ์ 2014


ระยะเวลาของกิจกรรม
1.กุมภาพันธ์-ธันวาคม
**โดยเราจะทำการบริจาค เมื่อครบ 100 แท่งสถานที่ที่เราเข้าไปร่วมบริจาค
กุมภาพันธ์ - สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด (http://www.pakkredbabies.com/web/)
ดินสอแท่งที่ 1 ::: Bossman เมื่อผมวาดตุ๊กแก (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7281-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%81.html)
ดินสอแท่งที่ 2 ::: faprakaikaew1 สมัยป.6 (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7282-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B-6-a.html)
ดินสอแท่งที่ 3 ::: Poowangdee มันคือ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7283-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD.html)
ดินสอแท่งที่ 4 ::: Yamapee ไม่ได้เข้าเว็บนี้ซะนาน แวะเอารูปมาลงง้าบบบ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7284-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%8B%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A.html)
ดินสอแท่งที่ 5 ::: ก้องภพ "หัวหิน" อีกหนึ่งคู่ต่อสู้ของ Bee Boy ผึ้งน้อยสลาตัน...สู้เค้านะบี (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7285-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-bee-boy-%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A2.html)
ดินสอแท่งที่ 6 ::: faprakaikaew1 วาดมาเพื่อหรอยกูโดยเฉพาะ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7292-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0.html)บอย (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7285-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-bee-boy-%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A2.html)
ดินสอแท่งที่ 7 ::: Bossman เอาซาลาแมนเดอร์มาฝากคัฟ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7293-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9F.html)
ดินสอแท่งที่ 8 ::: owl [S.O.E]Chapter 07 - Special Training ! (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7294-[s-o-e]chapter-07-special-training.html)
ดินสอแท่งที่ 9 ::: faprakaikaew1 วาดเรื่อยๆ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7301-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%86.html)
ดินสอแท่งที่ 10 :::dabjit นักบอลคนหนึ่ง หนึ่งคน (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7302-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99.html)
ดินสอแท่งที่ 11 ::: Poowangdee งานด่วนเมื่อคืน (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7303-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99.html)
ดินสอแท่งที่ 12 ::: ก้องภพ หนึ่งในท่าไม้ตายของ Bee Boy ผึ้งน้อยสลาตันคับ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7304-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-bee-boy-%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A.html#post23726)
ดินสอแท่งที่ 13 ::: ลมหวน แก้มือ สีอะคริลิก (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7305-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81.html#post23727)
ดินสอแท่งที่ 14 ::: owl [S.O.E]Chapter 08 - Trust (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7306-[s-o-e]chapter-08-trust.html#post23730)
ดินสอแท่งที่ 15 ::: Green plant. วาดอยู่ 2 เดือนได้ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7307-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88-2-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.html)
ดินสอแท่งที่ 16 ::: TaiMosU หายไปเป็นปี กลับมาที ลืมกันยัง!!! รูปมากมายจ้า (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7309-%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5-%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2.html)
ดินสอแท่งที่ 17 ::: owl [S.O.E]Chapter 09 - Snow Princess Crista Jelivis (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7312-[s-o-e]chapter-09-snow-princess-crista-jelivis.html)
ดินสอแท่งที่ 18 ::: MerryJaneny การ์ตูนบอกเล่าชีวิตคุณแม่ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7313-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88.html)
ดินสอแท่งที่ 19 ::: ก้องภพ Bee Boy ผึ้งน้อยสลาตัน ตอน 3 มาแล้วคร้าบบบ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7314-bee-boy-%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-3-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A.html)
ดินสอแท่งที่ 20 ::: faprakaikaew1 ต้อนรับวาเลนไทน์ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7316-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C.html)
ดินสอแท่งที่ 21 ::: Poowangdee มันคือการปั่น (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7319-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99.html)
ดินสอแท่งที่ 22 ::: TaiMosU Bad Valentine (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7323-bad-valentine.html)
ดินสอแท่งที่ 23 ::: ZAK STUDIO2 เมื่อโลกนี้ไม่มี 14 กุมภา (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7325-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5-14-%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2.html)

ohmohm
26-01-2014, 14:21
มาแล้วครับ ดินสอแท่งแรกที่เราจะบริจาค เมื่อผมวาดตุ๊กแก (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7281-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%81.html) โดย น้องบอสแมน

M150
26-01-2014, 18:18
ดินสอก็ดีนะ เอาแบบดีๆ ให้เด็กวาดการ์ตูนกันเยอะๆ เลย พี่เอ็มว่า เบิ้ลแจกยางลบไปด้วยเลยดีกว่า 555 แต่พี่เอ็มไปดูรายการสิ่งของที่เขาต้องการ...มัน..ไม่มีดินสอหวะครับ 555 เขาคงอยากจะได้เงินมากกว่า จะได้เอาไปใช้จ่ายบริหารได้อย่างเต็มที่ ลองดูครับ อนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนจากดินสอเป็นอย่างอื่นที่เหมาะสมกว่า อยากให้เด็กเหล่านี้มีโอกาส น่าสนใจมากๆ ครับคุณโอม สำหรับโครงการอันนี้

สิ่งของจำเป็นสำหรับเด็ก
1. นมผงดูเม็กซ์ ดูโปร สูตร 1 , สูตร 2
2. นมผงตราหมี สูตร 2
3. นมผงแล็คโตเย่น สูตร 1,2 .
4. นมกล่อง UHT รส, ยี่ห้อใดก็ได้ (นมเปี้ยว)
5. โอวัลติน, ไมโล, น้ำหวาน
6. แชมพูสระผมเด็ก, สบู่ก้อน, สบู่เหลว , แป้งโยคี
7. น้ำมันถั่วเหลือง, น้ำมันรำข้าว (สำหรับเด็กขาดสารอาหาร)
8. ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่, ผืนกลาง, ผืนเล็ก, ผ้าเช็ดหน้าผืนหนา
9. เสื้อ - กางเกงขาสั้น กางเกงชั้นใน ( หญิง / ชาย 1 - 5 ปี )
10. น้ำยาซักผ้า ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอล
11. ข้าวสาร (หอมมะลิ)
12. แปรงสีฟัน ? ยาสีฟัน
13. ซีอิ้วขาว, ซอสมะเขือเทศ, ซอสหอยนางรม, เต้าเจี้ยวถั่วเหลือง, น้ำปลา / น้ำตาล (ประกอบอาหารเด็ก)
14. ไข่ไก่ / ไข่เป็ด (ประกอบอาหารเด็ก)

NuRay
27-01-2014, 12:02
ดินสอก็ดีนะ เอาแบบดีๆ ให้เด็กวาดการ์ตูนกันเยอะๆ เลย พี่เอ็มว่า เบิ้ลแจกยางลบไปด้วยเลยดีกว่า 555 แต่พี่เอ็มไปดูรายการสิ่งของที่เขาต้องการ...มัน..ไม่มีดินสอหวะครับ 555 เขาคงอยากจะได้เงินมากกว่า จะได้เอาไปใช้จ่ายบริหารได้อย่างเต็มที่ ลองดูครับ อนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนจากดินสอเป็นอย่างอื่นที่เหมาะสมกว่า อยากให้เด็กเหล่านี้มีโอกาส น่าสนใจมากๆ ครับคุณโอม สำหรับโครงการอันนี้

สุดยอดโครงการเลยค่ะ จริงๆ เอาของพวกนี้แทนก็ได้นะ

ใช้ดินสอเป็นตัวแทน มูลค่าของนั้นๆ ลองดูค่ะ ชอบ ชอบ

:undecided:

ohmohm
27-01-2014, 12:17
อัพเดทเพิ่มเติมหน่อยนะครับน้องๆ หลังจากเปิดโครงการไป

มีน้องๆโพสกันเยอะจนพี่โอมคนนี้ตกใจเลย ตอนนี้ไป 4 แท่งแล้วครับ

ดินสอแท่งที่ 2 ::: faprakaikaew1 สมัยป.6 (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7282-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B-6-a.html)
ดินสอแท่งที่ 3 ::: Poowangdee มันคือ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7283-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD.html)
ดินสอแท่งที่ 4 ::: Yamapee ไม่ได้เข้าเว็บนี้ซะนาน แวะเอารูปมาลงง้าบบบ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7284-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%8B%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A.html)

Knooch C
27-01-2014, 22:01
สุดยอดโครงการเลยก็ว่าได้

ขอให้เว็บนี้ก้าวไกลไปอีกขั้น

เรื่องเงินเรื่องรองจริงๆ เรื่องอุดมการณ์สำคัญกว่า

M150
27-01-2014, 23:55
อัพเดทเพิ่มเติมหน่อยนะครับน้องๆ หลังจากเปิดโครงการไป

มีน้องๆโพสกันเยอะจนพี่โอมคนนี้ตกใจเลย ตอนนี้ไป 4 แท่งแล้วครับ

ดินสอแท่งที่ 2 ::: faprakaikaew1 สมัยป.6 (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7282-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B-6-a.html)
ดินสอแท่งที่ 3 ::: Poowangdee มันคือ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7283-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD.html)
ดินสอแท่งที่ 4 ::: Yamapee ไม่ได้เข้าเว็บนี้ซะนาน แวะเอารูปมาลงง้าบบบ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7284-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%8B%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A.html)

อันนี้อัพเดตช้านะครับคุณโอม ตอนนี้ผลงานการ์ตูนมาใหม่เพียบ นับกันถูกไหม ถ้านับมั่วเดี๋ยวให้น้องก้องภพส่งหัวหินมาจัดการ

ohmohm
28-01-2014, 00:21
มาแล้วอีก 1 งาน ช่วยกันครับน้องๆ

ดินสอแท่งที่ 5 ::: ก้องภพ "หัวหิน" อีกหนึ่งคู่ต่อสู้ของ Bee Boy ผึ้งน้อยสลาตัน...สู้เค้านะบีบอย (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7285-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-bee-boy-%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A2.html)

ohmohm
29-01-2014, 04:45
แท่งที่ 6 ก็มาแล้ว

ดินสอแท่งที่ 6 ::: faprakaikaew1 วาดมาเพื่อหรอยกูโดยเฉพาะ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7292-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0.html)

ขอบคุณน้อง faprakaikaew1 ที่ร่วมบริจาคให้น้องในครั้งนี้จ้า

ohmohm
30-01-2014, 09:58
อัพเดทการบริจาคดินสอเพื่อน้องหน่อยนะครับ พี่โอมเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์สร้างได้ก็ด้วยดินสอธรรมดาๆนี่แหละนะ ก็เลยตัดสินใจบริจาค

ดินสอแท่งที่ 7 ::: Bossman เอาซาลาแมนเดอร์มาฝากคัฟ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7293-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9F.html)
ดินสอแท่งที่ 8 ::: owl [S.O.E]Chapter 07 - Special Training ! (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7294-[s-o-e]chapter-07-special-training.html)

ohmohm
03-02-2014, 13:09
อัพเดทกันอีกครั้งครับน้องๆ ใครอยากมีส่วนร่วมเชิญเลย

ดินสอแท่งที่ 9 ::: faprakaikaew1 วาดเรื่อยๆ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7301-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%86.html)
ดินสอแท่งที่ 10 :::dabjit นักบอลคนหนึ่ง หนึ่งคน (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7302-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99.html)
ดินสอแท่งที่ 11 ::: Poowangdee งานด่วนเมื่อคืน (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7303-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99.html)

ohmohm
19-02-2014, 00:44
ไม่ได้อัพเกือบครึ่งเดือน อิอิ เรื่องการกุศลของหรอยกู อัพต่อนะครับ

ดินสอแท่งที่ 12 ::: ก้องภพ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7301-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%86.html) หนึ่งในท่าไม้ตายของ Bee Boy ผึ้งน้อยสลาตันคับ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7304-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-bee-boy-%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A.html#post23726)
ดินสอแท่งที่ 13 ::: ลมหวน แก้มือ สีอะคริลิก (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7305-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81.html#post23727)
ดินสอแท่งที่ 14 ::: owl [S.O.E]Chapter 08 - Trust (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7306-[s-o-e]chapter-08-trust.html#post23730)
ดินสอแท่งที่ 15 ::: Green plant. วาดอยู่ 2 เดือนได้ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7307-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88-2-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.html)
ดินสอแท่งที่ 16 ::: TaiMosU หายไปเป็นปี กลับมาที ลืมกันยัง!!! รูปมากมายจ้า (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7309-%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5-%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2.html)
ดินสอแท่งที่ 17 ::: owl [S.O.E]Chapter 09 - Snow Princess Crista Jelivis (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7312-[s-o-e]chapter-09-snow-princess-crista-jelivis.html)
ดินสอแท่งที่ 18 ::: MerryJaneny การ์ตูนบอกเล่าชีวิตคุณแม่ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7313-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88.html)
ดินสอแท่งที่ 19 ::: ก้องภพ Bee Boy ผึ้งน้อยสลาตัน ตอน 3 มาแล้วคร้าบบบ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7314-bee-boy-%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-3-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A.html)
ดินสอแท่งที่ 20 ::: faprakaikaew1 ต้อนรับวาเลนไทน์ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7316-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C.html)
ดินสอแท่งที่ 21 ::: Poowangdee มันคือการปั่น (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7319-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99.html)
ดินสอแท่งที่ 22 ::: TaiMosU Bad Valentine (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7323-bad-valentine.html)
ดินสอแท่งที่ 23 ::: ZAK STUDIO2 เมื่อโลกนี้ไม่มี 14 กุมภา (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/7325-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5-14-%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2.html)

M150
07-04-2014, 20:46
คุณโอมมานับต่อด่วนๆ หายไปนานเลยครับ เอิ๊ก

heronu
14-01-2015, 15:34
แจ่มเบยค๊าบบ