View Full Version : เว็บสอนเทคนิคการร้องเพลง ใครจะไป The Star 7 8 9 อ่านเลย


ohmohm
28-08-2011, 02:00
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-picture01-picture537-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%991.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-picture01-picture537-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%991.html)

http://www.pingbook.com/archive/1204655083autfyfoacimb86jt.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87.html)


The Star 7 8 9 อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเพราะเรามีเว็บดีๆที่คอย
สอนเทคนิคการร้องเพลงให้น้องๆได้ฝึกฝนกันก่อนที่จะไปประกวดงานต่างๆ
คราวนี้ก็ไม่ต้องเหนียมอายกับเสียงของเรากันอีกแล้ว เพราะมีเทคนิคการร้องเพลง
ที่ดีแล้วเราจะอายใครหละเธอว์ ลองอ่านดูครับเทคนิคการร้องเพลง
แล้วไปลุยกับ The Star 7 8 9 กันเล้ย โย้ว

เว็บสอนเทคนิคการร้องเพลง ใครจะไป The Star 7 8 9 อ่านเลย
e-muzic.net (http://www.e-muzic.net/)