View Full Version : เว็บศูนย์ฝึกสุนัขรับฝึกสุนัข ""ฝึกพุดดิ้งมาแล้วจนเป็นหมาอัจฉริยะ"


ohmohm
28-08-2011, 02:32
http://j.static.fsanook.com/category/2010/02/04/1/b/6250441_1.jpghttp://board.roigoo.com/attachments/6848d1370368037-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%99.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%99.html)

ใครๆก็อยากให้สุนัขของตัวเองฉลาด ถ้าอยากฉลาดแบบพุดดิ้ง
ต้องไปที่ศูนย์ฝึกสุนัขเลยครับ เพราะเค้ารักฝึกสุนัขทุกเพศทุกวัย
ของเค้าเจ้าของมีความเชื่อใจศูนย์ฝึกสนุขแก่งนี้ก็ทำให้กับรับฝึกสุนัข
เป็นไปด้วยความง่ายดาย หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการฝึกสุนัข
ทำให้เราดูแลสุนัขตัวโปรดของเราได้ง่ายขึ้น ศูนย์ฝึกสุนัขแห่งนี้
เลยต้องก่อตั้งมาเพือพัฒนาหมาๆทั้งหลาย ให้ฉลาดเหมือนกับพุดดิ้ง

http://3.bp.blogspot.com/_c0r6e7-GsAg/S_zi_1gV6CI/AAAAAAAAEKQ/i4TtSzxnzM0/s320/%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2.JPG (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82.html)
เว็บศูนย์ฝึกสุนัขรับฝึกสุนัข ""ฝึกพุดดิ้งมาแล้วจนเป็นหมาอัจฉริยะ"
thaidogtraining.com/