View Full Version : SiamFreestyle เว็บไซต์ท่องเที่ยวทั่วไทย(เนื้อหาแน่นๆ)


ohmohm
28-08-2011, 02:34
SiamFreestyle เว็บไซต์ท่องเที่ยวทั่วไทย(เนื้อหาแน่นๆ)http://www.siamfreestyle.com/images/web_images/logo2.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2.html)


ลองเข้าไปดูกันครับ SiamFreestyle.com

เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก

ร้านอาหารจากเราครับ ขอบอกว่าเว็บนี้ข้อมูลแน่นมาก

และข้อมูลส่วนมากของเว็บ มาจากประสบการณ์จริงๆ

ไปเที่ยวเองจริงๆ ถ่ายรูปมาเอง เขียนเนื้อหาเองของwebmaster

นั้นก็คือ อิ๊ดคุง ผู้เดียวกับที่ก่อสร้างเว็บหรอยกูของเรานี่เองครับ http://www.roigoo.com/board/Smileys/default/cry.gif

http://www.siamfreestyle.com/images/content_images/banner_images/banner_no9.jpghttp://www.siamfreestyle.com/images/content_images/banner_images/banner_no10.jpghttp://www.siamfreestyle.com/images/content_images/banner_images/banner_no11.jpghttp://www.siamfreestyle.com/images/content_images/banner_images/banner_no12.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2.html)