View Full Version : ขายหมาโกลเด้น เช็คราคาโกลเด้นว่ากิโลละเท่าไร


ohmohm
28-08-2011, 02:43
http://pirun.ku.ac.th/%7Eb5010050/d.jpghttp://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=6848&stc=1&d=1370368037 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%99.html)


สมัยนี้บ้านใครมีบริเวณนิยมเลี้ยงหมากันทั้งนั้น เพราะนอกจากมันจะน่ารักแล้ว
มันยังฮามากๆอีกด้วย แล้วเว็บขายหมาโกลเด้นสมัยนี้เปิดรับซือขายหมาโกลเด้น
กันเยอะมาก ต้องเช็คราคาโกลเด้นกันหน่อยนะครับ เพราะอาจจะมีราคาขายที่ต่างกัน
นี่พูดถึงกรณีตัวเดียวกัน แต่โพสคนละเว็บ(ตั้งราคาต่างกันซะงั้น) ใครรักหมาชอบหมา
ก็ลองแวะเวียนเว็บขายหมาโกลเด้น มาเช็คราคาโกลเด้นว่ากิโลละเท่าไร


ขายหมาโกลเด้น เช็คราคาโกลเด้นว่ากิโลละเท่าไร
ขายโกลเดน (http://108dog.com/golden.php)