View Full Version : tricking day ตอนที่1 /3


weloveshana
27-06-2015, 00:24
อันนี้จบตอนที่1 นะคะ ถ้าจบเรื่องจะใช้คํสว่า ตอน อวสานละกันไม่งั้นคนเห็นกระทู้จะงงๆว่า
เห้ยไมนางต้องพิมลงท้ายว่า จบตอนที่ 1 2 3 บลาๆ เอาเป็นว่าเเก้เเค่นี้นะคะ
อ่อ ลืม เเต่ละตอนจะไม่มีการเกิน ?/3นะคะ เช่น ตอนที่1/3 จะไม่มี 1/4เเน่นอนจบใน1/3
พอๆยิ่งอธิบายยิ่ง งง ฮ่า ๆ ๆ ๆ
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=9092&stc=1&d=1435339292
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=9093&stc=1&d=1435339292
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=9094&stc=1&d=1435339292
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=9095&stc=1&d=1435339292
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=9096&stc=1&d=1435339292
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=9097&stc=1&d=1435339292
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=9098&stc=1&d=1435339292
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=9099&stc=1&d=1435339292

คนสวยในตม
27-06-2015, 10:38
มันคืออะไร ต่อ งง :gun: