View Full Version : การ์ตูนใครๆก็รู้ว่าซานต้าคลอส จาก dpartwor แห่ง exteen


ohmohm
28-08-2011, 21:13
การ์ตูนตามกระแสอ่านยังไงก็รู้สึกอินตามไปกับมัน วันนี้พบกับผลงานการวาด
ส่งตรงมาจากบล๊อก exteen เป็นเรื่องราวของความคิดของกลุ่มเด็กๆที่กล่าว
ถึงซานต้าคลอส เรื่องราวดำเนินเรื่องออกแนวกลิ่นไอของคุโรมาตี้(ในความคิด
ของผมนะ) ใครอยากรู้ว่าเป็นไงอ่านเอาเอง


ขอขอบคุณแหล่งที่มา
ใครๆก็รู้ว่าซานต้าคลอส............. | dP Artwork (Die&Porn) (http://dpartwork.exteen.com/20101223/entry)

http://dpartwork.exteen.com/images/dpworld/GTS3/Gang-Three-Shape-E3-P1.jpghttp://dpartwork.exteen.com/images/dpworld/GTS3/Gang-Three-Shape-E3-P2.jpghttp://dpartwork.exteen.com/images/dpworld/GTS3/Gang-Three-Shape-E3-P3.jpghttp://dpartwork.exteen.com/images/dpworld/GTS3/Gang-Three-Shape-E3-P4.jpghttp://dpartwork.exteen.com/images/dpworld/GTS3/Gang-Three-Shape-E3-P5.jpghttp://dpartwork.exteen.com/images/dpworld/GTS3/Gang-Three-Shape-E3-P6.jpghttp://dpartwork.exteen.com/images/dpworld/GTS3/Gang-Three-Shape-E3-P7.jpg

หัวข้อจากบอ์ดหรอยกูเก่า
การ์ตูนใครๆก็รู้ว่าซานต้าคลอส จาก dpartwor แห่ง exteen (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=9051.0)