View Full Version : ผมมีฮราดดิสก์ 640 กิ๊กหรือCPU A8 5600 หรือเมนบอร์ด หาแลกกับเม้าปากกา


paopao99999
03-03-2017, 15:41
ผมมีฮราดดิสก์ ไม่แบด ไม่ติดสีอะไรทั้งนั้น

CPU A8 5600 กราดจอในตัว

หรือเมนบอร์ด Gigabyte FM2+

ใครมีเม้าปากกา ขอแลกหน่อยครับ

เลือกมาเลยว่าจะแลกกับอะไร

https://www.mx7.com/i/18f/h65gRc.jpg (https://www.mx7.com/view2/zI56v8JbQRBmbUYd)


https://www.mx7.com/i/ce6/jT3wFc.jpg (https://www.mx7.com/view2/zI56uqLPhMRkqvu3)


https://www.mx7.com/i/17c/zPtgRS.jpg (https://www.mx7.com/view2/zI56u4N90ceIWgn8)

0925174338 เปา

M150
03-03-2017, 16:00
ผมมีฮราดดิสก์ ไม่แบด ไม่ติดสีอะไรทั้งนั้น

CPU A8 5600 กราดจอในตัว

หรือเมนบอร์ด Gigabyte FM2+

ใครมีเม้าปากกา ขอแลกหน่อยครับ

เลือกมาเลยว่าจะแลกกับอะไร

https://www.mx7.com/i/18f/h65gRc.jpg (https://www.mx7.com/view2/zI56v8JbQRBmbUYd)


https://www.mx7.com/i/ce6/jT3wFc.jpg (https://www.mx7.com/view2/zI56uqLPhMRkqvu3)


https://www.mx7.com/i/17c/zPtgRS.jpg (https://www.mx7.com/view2/zI56u4N90ceIWgn8)

0925174338 เปา
เช็ดเข้ แนวใหม่ แลกของอย่าลืมตรวจสอบของกันและกันด้วยนะจร้า

paopao99999
03-03-2017, 16:03
https://www.facebook.com/paopao99999 คุยทางเฟสก็ได้ครับ ^ ^ จะเอาผลเทส บัตรประชาชน ก็ทักมาโลดครับ

M150
04-03-2017, 23:28
https://www.facebook.com/paopao99999 คุยทางเฟสก็ได้ครับ ^ ^ จะเอาผลเทส บัตรประชาชน ก็ทักมาโลดครับ
เข้ามาดันให้อีกทีครับ