View Full Version : ขาย wacom intuos 1700 ครบกล่อง


fri
29-03-2017, 21:24
Wacom Intuos Pen Small 1700 ค่ะ
ใช้เองค่ะ ครบกล่องพร้อมใช้ เก็บสะส่วนมาก
ติดต่อ Line safrira

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=10068&stc=1&d=1490841660

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=10069&stc=1&d=1490841660

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=10070&stc=1&d=1490841660

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=10071&stc=1&d=1490841660

fri
30-03-2017, 00:32
ออกแล้วนะคะ
ขอบคุณสำหรับพื้นที่ค่ะ

M150
30-03-2017, 09:42
Wacom Intuos Pen Small 1700 ค่ะ
ใช้เองค่ะ ครบกล่องพร้อมใช้ เก็บสะส่วนมาก
ติดต่อ Line safrira

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=10068&stc=1&d=1490841660

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=10069&stc=1&d=1490841660

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=10070&stc=1&d=1490841660

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=10071&stc=1&d=1490841660
เข้ามาแนบรูป ดันกระทู้ และ ปิดกระทู้ในเวลาเดียวกัน