View Full Version : ตามหาเม้าท์ปากกา ของ intuos5 (ที่ใช้งานไม่ได้แล้ว)นะค่ะ


Puchiitaaaa
12-07-2017, 13:56
พอดีอยากได้ปากกาของ intuos5 **เอาที่ใช้งานไม่ได้แล้วก็ได้ค่ะ**
พอดีต้องการเอามาเป็นอะไหล่ ถ้ามีใครพอมี ทักมาทีนะค่า
Line ID: puchiitaaaa

M150
14-07-2017, 18:48
พอดีอยากได้ปากกาของ intuos5 **เอาที่ใช้งานไม่ได้แล้วก็ได้ค่ะ**
พอดีต้องการเอามาเป็นอะไหล่ ถ้ามีใครพอมี ทักมาทีนะค่า
Line ID: puchiitaaaa
เข้ามาดันให้ครับ ขอให้ได้ wacom intuos 5 ตามที่ต้องการนะครับ