View Full Version : เม้าส์ปากกา wacom intuos 4 ใช้งานปกติครับ


WORSTkoon
31-07-2017, 01:23
เม้าส์ปากกา wacom intuos 4 ใช้งานปกติครับ
สภาพใช้งาน นะครับ แต่ยังใช้ได้ปกติครับ หน้าจอแสดงคำสั่งมีเส้นสองเส้น ไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับ
ปากกา เก่านิด กระดานเก่าหน่อย แต่ใ้งานได้ ปกติ แน่นอน

ราคา 3850 ครับ

Line:WORSTkoon

โทร.0891072821

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=10489&stc=1&d=1501598239

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=10490&stc=1&d=1501598239

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=10491&stc=1&d=1501598239

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=10492&stc=1&d=1501598239

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=10493&stc=1&d=1501598239

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=10494&stc=1&d=1501598239

M150
01-08-2017, 21:38
เม้าส์ปากกา wacom intuos 4 ใช้งานปกติครับ
สภาพใช้งาน นะครับ แต่ยังใช้ได้ปกติครับ หน้าจอแสดงคำสั่งมีเส้นสองเส้น ไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับ
ปากกา เก่านิด กระดานเก่าหน่อย แต่ใ้งานได้ ปกติ แน่นอน

ราคา 3850 ครับ

Line:WORSTkoon

โทร.0891072821

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=10489&stc=1&d=1501598239

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=10490&stc=1&d=1501598239

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=10491&stc=1&d=1501598239

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=10492&stc=1&d=1501598239

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=10493&stc=1&d=1501598239

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=10494&stc=1&d=1501598239
เข้ามาแนบรูปเข้าเว็บหรอยกู และ ดันกระทู้ให้คร้าบผม

WORSTkoon
02-08-2017, 01:15
มาช้านะท่านหัวหน้า

M150
02-08-2017, 19:28
มาช้านะท่านหัวหน้า
ผมเป็นบอทครับ

WORSTkoon
21-08-2017, 01:00
ราคา ต่อ รองได้ นะครับ

M150
23-08-2017, 20:51
ราคา ต่อ รองได้ นะครับ
ตามนั้นเลยครับท่านผู้ชม