View Full Version : ขายเมาส์ปากกาก wacom Intuos CTL-490


กฟแนทยีะำพ
07-12-2018, 11:06
ขายเมาส์ปากกาก wacom Intuos DRAW CTL-4100 สภาพ 95 % อุปกรณ์ครบ
สภาพใหม่มาก ซื้อมาไม่ค่อยได้ใช้เลย ขายเพราะว่าไม่มีเวลาใช้ ซื้อมาแล้วเก็บทิ้งไว้ เลยขอส่งต่อ 1900 บาท รวมส่งเคอรี่ให้ครับ
สนใจติดต่อ
Line dacomputer
Tel 0918597509