View Full Version : ลูกพร้าวกับพุดดิ้ง ตอน ไปเช่าหนังมาจ๊ะเธอ


ohmohm
01-09-2011, 02:34
http://www.roigoo.com/images/title_images/story459_title.jpg

การ์ตูนตอนที่ 424 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายโอม
เขียนเมื่อ เมษายน 2552

หลังจากการ์ตูนลูกพร้าวกับพุดดิ้ง หายหน้าหายตาไปหลายวัน
วันนี้การ์ตูนเรื่องนี้ก็กลับมาลงโรงฉายอีกครั้ง คราวนี้เป็นเรื่องราว
ของพุึดดิ้งที่ไปเช่าหนังเกี่ยวกับหุ่นยนต์มาดูด้วยกันกับลูกพร้าว
ที่บ้าน และ ด้วยความบังเิอิญ ลูกพร้าวก็ไปเช่าหนังมาด้วยอีก
เรื่องเหมือนกัน


http://www.roigoo.com/images/full_images/story459_full.jpg
อ้างอิง : ลูกพร้าวกับพุดดิ้ง ตอน ไปเช่าหนังมาจ๊ะเธอ : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-459.html)